Exportindustrie Oost-Duitsland in problemen

BONN, 22 JULI. In de Oostduitse export-industrie bestaat grote ongerustheid over het maandenlange uitblijven van eigenlijk al afgesproken Russische orders ter waarde van 13 miljard mark.

Een hoge delegatie van het ministerie van economische zaken in Bonn probeert deze week in Moskou opheldering hierover te krijgen.De Oostduitse export-industrie, die in DDR-tijden nagenoeg geheel op Oost-Europa en de toenmalige Sovjet-Unie georiënteerd was, heeft op de wereldmarkt nog maar weinig kansen. Zij wordt daarom in haar voortbestaan bedreigd door het uitblijven van de Russische orders. Tot en met 1990 exporteerde zij nog jaarlijks voor 20 à 30 miljard mark naar de Sovjet-Unie.

Vorig jaar trad al een scherpe daling in, die de Duitse regering sindsdien probeert tegen te gaan door meer kredietverlening en versterking van de kredietgaranties, bijvoorbeeld via zogenoemde Hermes-kredieten, tot honderd procent. Zulke overheidsgaranties waren ook nodig omdat Duitse handelsbanken sinds begin vorig jaar klanten die zaken met de vroegere Sovjet-Unie willen doen alleen kredieten geven die geheel door de overheid worden gegarandeerd. Een aanvullend vereiste is dat de vroegere Sovjet-bank voor buitenlandse handel van haar kant ook groen licht moet geven voor zulke garantiestellingen.

Hoewel na maandenlange onderhandelingen inmiddels aan dergelijke financiële- en kredietverzekeringsvoorwaarden is voldaan, blijven Russische orders nog steeds uit. Van een Hermes-kredietverzekeringsplafond van 5 miljard mark is bijvoorbeeld in de eerste helft van dit jaar door de republieken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) nog meer 713 miljoen gebruikt.

Volgens Duitse exporteurs ligt dat vooral aan de onoverzichtelijke toestand, en aan politieke en banquaire competentiegeschillen, in Rusland zelf. De Frankfurter Allgemeine Zeitung citeert een Duitse exporteur die meent dat het in de huidige situatie zelfs onmogelijk zou zijn om gratis te leveren. Dat wordt in Bonn mede toegeschreven aan de rivaliteit tussen Russische pressiegroepen met voorkeuren voor verschillende projecten of aan krachten in het Russische ambtelijke apparaat die het niet eens zijn met de politiek van economische hervormingen.

De problemen van de Oostduitse exportbedrijven zijn zó groot en acuut dat het ministerie van economische zaken overweegt hun export dadelijk zelf, en rechtstreeks, te subsidiëren (dat wil zeggen: alvast bij voorraad vorderingen op Russische afnemers te betalen).

    • J.M. Bik