Een klein aantal, intuïtief duidelijke, ...

Een klein aantal, intuïtief duidelijke, basis-aannames kan leiden tot een zeer ingewikkeld wiskundig model. Als voorbeeld kan hier de algemene relativiteitstheorie dienen.

Ronald R.P. van Nooyen, Universiteit van Amsterdam

Het zou een zegen zijn voor het Nederlandse onderwijs als het ministerie van onderwijs en wetenschappen gedurende tien jaar gesloten zou worden.

R. Heyting, Universiteit van Amsterdam

Vakbonden zijn ooit opgericht om uitbuiting van werknemers in tijden van werkeloosheid te bestrijden. Sommige resultaten van hun actie's, zoals het verschijnsel van vaste banen en stakingsrecht, maakt dat mensen zonder vaste baan indirect kunnen worden uitgebuit.

Jurrien Bijhold, Universiteit van Amsterdam

In plaats van steeds weer het wiel uit te vinden kunnen beoefenaars van de geesteswetenschappen beter eerst te rade gaan bij wat anderen al bedacht hebben.

A.F. Snoeck Henkemans, Universiteit van Amsterdam