"Dasa benut gebrek aan beleid voor industrie'

DEN HAAG, 22 JULI. De Nederlandse overheid voert geen actieve industriepolitiek, maar een ad hoc beleid. Zij wordt pas actief als bedrijven in problemen komen. Dasa maakt nu gebruik van die situatie om Fokker over te nemen.

Dit zegt prof. dr. A. van der Zwan in een interview met NRC Handelsblad. Van der Zwan was in 1987 als president-directeur van de Nationale Investeringsbank nauw betrokken bij het overleg tussen Fokker en de overheid.

Van der Zwan trekt een vergelijking tussen Fokker en Daf Trucks. Bij Daf Trucks zette de overheid de aandeelhouders met een garantielening van honderd miljoen gulden uit de wind. Ten onrechte, vindt Van der Zwan: “De aandeelhouders moeten meedoen.” Ook de banken namen nauwelijks enig risico. Bij Fokker hebben de banken zich eveneens met zekerheden ingedekt en moet de overheid de risico's dragen.

Dat leden van de vaste Kamercommissie voor economische zaken hun zomervakantie moesten onderbreken om vanmiddag met minister Andriessen te vergaderen ziet Van der Zwan met enig wantrouwen aan. “Je kunt je afvragen of hier niet sprake is van een opzettelijk stuk theater door alle betrokken partijen”, zegt hij.

Van der Zwan ziet twee mogelijkheden: of men maakt nu een hoop misbaar zodat men straks Fokker kan uitleveren aan Dasa, of men maakt de geesten rijp voor het geval de overname afketst en de overheid het financiële gat moet vullen.

Volgens het PvdA-Kamerlid Henk Vos, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor economische zaken, zal de overheid in ieder geval ontwikkelingsprogramma's van Fokker moeten financieren, of de overname door Dasa nu doorgaat of niet. Daarom moet de overheid een belangrijke rol spelen als over zulke programma's wordt beslist, en wat de PvdA betreft is daarbij een vetorecht noodzakelijk. Het CDA-Kamerlid Van Iersel zei gisteren in NRC Handelsblad dat de zaken ook zonder zo'n vetorecht kunnen worden geregeld. Als de overname door Dasa afketst moet Fokker volgens Vos zoeken naar een andere partner. “Die zijn er”, zegt hij.

Gisteren stelde minister Andriessen de vakbonden en de ondernemingsraad van Fokker op de hoogte van de besprekingen die hij maandag voerde met Dasa en Fokker. Volgens vertegenwoordigers van de bonden is er in het overleg van maandag zeer weinig vooruitgang geboekt. Zij houden er ernstig rekening dat de overname van Fokker door Dasa niet doorgaat.