Burgemeester Gulpen verdacht van corruptie

GULPEN, 22 JULI. Het openbaar ministerie in Maastricht is een gerechtelijk vooronderzoek begonnen om vast te stellen of burgemeester drs. W. Vossen van Gulpen (Limburg) zich schuldig heeft gemaakt aan belastingdelicten en het aannemen van steekpenningen.

Volgens officier van justitie mr. J. Nabben in Maastricht was er informatie die in die richting wees en werd bij een eerste onderzoek een deel van die informatie bevestigd. Gistermorgen legden ambtenaren van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en van politie en justitie bij huiszoekingen in onder meer het huis van de burgemeester en in het gemeentehuis beslag op stukken, die betrekking zouden hebben op de bouw van twee recreatieprojecten en een nieuw winkelcentrum in Gulpen. Samen is daar een bedrag mee gemoeid van vijftig miljoen gulden.

Volgens kabinetschef F. van Wanroy liggen de in beslag genomen stukken niet in wat hij noemt “het verlengde van aanbestedingen, die met die projecten te maken hebben”. Om welke stukken het dan wel gaat, wilde hij niet zeggen. Van Wanroy zegt te vermoeden dat het onderzoek het gevolg is van “een opeenstapeling van aantijgingen”.

In het gevolg van politie en justitie bevond zich een aantal journalisten en persfotografen, maar volgens Nabben waren die er niet op uitnodiging van justitie. De zaak heeft in Gulpen tot grote consternatie geleid. Volgens wethouders en ambtenaren in Gulpen staat de burgemeester, die sinds 1982 in Gulpen werkt en lid is van het CDA, bekend als een integer mens. Morgenavond wordt in de raadsvergadering de kwestie besproken. De vergadering zal niet door de burgemeester zelf worden geleid om wat wordt genoemd “emotionele redenen.”

Tijdens het onderzoek zal Vossen normaal in functie blijven, zo is besloten na overleg tussen de burgemeester, de Limburgse commmissaris der koningin E. Mastenbroek en Binnenlandse Zaken. Wel zal de burgemeester zich tijdens het onderzoek "terughoudend' opstellen. Vossen heeft de verdenkingen inmiddels “ongegrond” genoemd en zegt de resultaten van het onderzoek af te wachten in het volste vertrouwen dat die visie zal worden bevestigd.

De zaak-Gulpen heeft volgens het openbaar ministerie in Maastricht niets te maken met de affaire van de wegenbouwer Baars uit Klimmen, die onlangs in het nieuws kwam toen bleek dat een voormalige provincieambtenaar en een wethouder steekpenningen hadden aangenomen in ruil voor werk voor de aannemer. Ook die zaak is nog in onderzoek.