Vezeno praat weer met Modalfa over koop Staten Bank

De verzekeringsmaatschappij Vezeno in Zaandam praat weer met de investeringsmaatschappij Modalfa in Amsterdam over de mogelijke overneming van de Staten Bank Holland in Den Haag.

Het hernieuwde overleg is mogelijk geworden doordat een belangrijk deel van de zakelijke belemmeringen, die een eerdere overeenstemming in de weg stonden, nu zijn weggenomen. Welke belemmeringen dat waren, is nu evenmin als bij de eerdere besprekingen gezegd. Vezeno en Modalfa hebben meegedeeld in het derde kwartaal van dit jaar tot een definitieve overeenkomst willen komen.

Vezeno begon in juni 1991 besprekingen over de overneming van de Staten Bank, maar de onderhandeling werd in september zonder succes beëindigd. De Staten Bank is een kleine instelling met een balanstotaal dat in 1990 87 miljoen aanwees. De in Den Haag gevestigde bank houdt zich met enkele tientallen mensen vooral bezig met spaarprodukten die via tussenpersonen worden geleverd. Vezeno werkt ook via tussenpersonen en heeft banden met de Avéro Centraal Beheer Groep (AVCB).