Protest Amsterdam bij Managua

AMSTERDAM, 21 JULI. De vriendschapsband tussen de Nicaraguaanse hoofdstad Managua en Amsterdam, die bestaat sinds 1983, staat op losse schroeven als gevolg van een wetsvoorstel dat homoseksualiteit in Nicaragua strafbaar willen stellen. Het Amsterdamse bestuurscollege schrijft dit in een brief aan de Nicaraguaanse presidente Violeta Chamorro.

De wetswijziging (artikel “205”) stelt het aanzetten tot, bevorderen, propageren en beoefenen van seks tussen twee personen van hetzelfde geslacht strafbaar. De gevangenisstraf op het delict varieert van een tot drie jaar.

Chamorro moet de komende twee weken besluiten of zij de wet, die vorige maand door het parlement werd aangenomen, zal bekrachtigen. Naar verluidt zou de presidente aanvankelijk gebruik hebben willen maken van haar vetorecht. Vorige week vroeg zij echter extra bedenktijd voor haar besluit.

In de brief aan Chamorro spreekt het Amsterdamse stadsbestuur zijn bezorgdheidheid uit over de inhoud van het wetsvoorstel. Met een beroep op het internationale recht dringt het bestuur er bij Chamorro op aan het wetsvoorstel naar de prullenbak te verwijzen. “Mocht dit voorstel tot wet worden verheven, dan achten wij dit een ernstige schending van de mensenrechten en zal dit aanleiding zijn tot bezinning op onze samenwerkingsrelatie met Nicaragua”, aldus burgemeester en wethouders.

In totaal vijftien gemeenten in Nederland hebben een vriendschapsband met een stad in Nicaragua. Deze banden, die ondermeer bestaan uit financiële steun, zijn vooral gesloten in de periode dat de Sandinistische regering van Daniel Ortega in Nicaragua de scepter zwaaide. De Sandinisten verloren in 1990 echter de verkiezingen van een coalitie van oppositiepartijen.

Niet bekend

    • Steven Adolf