Politiek leider Wathey van Sint Maarten weg

ROTTERDAM, 21 JULI. Claude Wathey, de man die 40 jaar lang heerste over het Antilliaanse eiland Sint Maarten, heeft gisteren al zijn politieke functies neergelegd. Hij trad af als gedeputeerde (lid van het eilandbestuur) en nam ook ontslag als lid van de Eilandsraad (vergelijkbaar met een gemeenteraad).

Wathey heeft geen redenen opgegeven, maar zijn besluit heeft waarschijnlijk alles te maken met de maatregelen die de Koninkrijksregering onlangs afkondigde om het bestuur van St. Maarten onder curatele te stellen. Minister Hirsch Ballin van Koninkrijkszaken baseerde zich daarbij op een rapport van de commissie-Pourier die enkele maanden gelden vaststelde dat St. Maarten al jaren onbestuurbaar was. Wathey en zijn vazallen die namens zijn Democratische Partij in het bestuurscollege zaten, drukten allerlei besluiten door waarvan de financiering vaak niet in begrotingen was terug te vinden. Meestal maakte Wathey zelf geen deel uit van het bestuurscollege, maar trad hij op als adviseur en had hij daardoor informeel de grootste macht en regelde de belangrijkste benoemingen. Wel was hij langdurig lid van de Eilandsraad en van de Staten (parlement) van de Nederlandse Antillen. In die functies liet hij meermalen bestuursleden of zelfs de regering in Willemstad struikelen.

Wathey had zich tevoren al heftig verzet tegen de conclusies van het rapport-Pourier en tegen een versterking van de positie van de gezaghebber (burgemeester) van St. Maarten. De Koninkrijksregering heeft echter het eilandbestuur en ook het kabinet van de Nederlandse Antillen volledig gepasseerd. Alle besluiten die meer dan 25.000 gulden kosten, moeten door de gezaghebber eerst aan de Antilliaanse gouverneur Saleh in Willemstad worden voorgelegd. Besluiten die op een andere manier tot stand komen, worden voor vernietiging voorgedragen. Daarmee is de invloed van Wathey en zijn Democratische Partij geminimaliseerd. Minister Hirsch Ballin karakteriseerde de maatregelen van de Koninkrijksregering als “een staatsrechtelijke houdgreep”.

Vrijdag schitterde Wathey al door afwezigheid op het overleg in Willemstad met de Antilliaanse regering en de andere leden van het bestuurscollege van St. Maarten over de maatregelen.

Drs. H. Aarts, lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, concludeerde gisteren dat Wathey de ingreep van de Koninkrijksregering blijkbaar niet meer wilde meemaken. “Ik heb vaak gezien hoe hij functioneerde. Tientallen jaren maakte hij deel uit van de Eilandsraad als "Willem de Zwijger'. Hij zei nooit iets, maar liet anderen het werk opknappen”, aldus Aarts. Watheys aftreden als gedeputeerde heeft volgens het Kamerlid niet zoveel betekenis. “Spelen en dreigen met die functie deed hij zo vaak. Maar dat hij zijn zetel in de Eilandsraad ter beschikking wil stellen, dat gaat iets verder. Dat is een positieve ontwikkeling, want dat orgaan was een belangrijke bron van informatie voor hem. Maar ik ben pas helemaal gerust als Wathey ambteloos burger wordt.”