Opgravingen van Friese terp in gevaar door geldgebrek

WIJNALDUM, 21 JULI. De opgravingen van de terp in Wijnaldum, bij Harlingen, dreigen eind volgende week wegens geldgebrek te worden stopgezet. Om de tweede fase van het archeologisch onderzoek te kunnen afronden, is 100.000 gulden nodig op een begroting van drie ton. De stichting Archeologisch Terponderzoek, die sponsors zoekt, heeft een reddingsactie opgezet. Particulieren, bedrijven en overheden is gevraagd om geld te geven.

Met de opgraving werd mei vorig jaar begonnen. De gedane vondsten, waaronder resten van een mantelspeld en gouden en zilveren munten, wijzen volgens de onderzoekers op de aanwezigheid van een sociale toplaag in het zevende eeuwse Friese rijk, dat zich uitstrekte tot Wijk bij Duurstede en van de Zwin tot de Wezer.

De onderzoekers graven met veertig vrijwilligers uit onder andere de Verenigde Staten de terp laagje voor laagje af. Het onderzoek zou oorspronkelijk 1 oktober gereed zijn. Als de werkputten eenmaal dicht zijn en de terp weer bouwland wordt, is het vrijwel onmogelijk om ooit weer met de opgravingen te beginnen, aldus J. Walburg van de stichting Archeologisch Terponderzoek.

De provincie Friesland, die vorig jaar eenmalig een ton gaf voor het onderzoek, wil echter pas een eventuele bijdrage geven als de stichting zelf ook sponsors heeft gevonden. Bovendien eist de provincie inzage in de boekhouding van de stichting. De Friese gedeputeerde J. Liemburg wil weten of de subsidie verantwoord besteed is en wat er is ondernomen om sponsors te trekken.