Nieuw taalexamen

De voorzitter van de voorbereidingscommissie Nederlands als Tweede Taal (NT2) denkt dat de onderaanmelding voor de eerste examens te wijten is aan de onbekendheid ervan (NRC Handelsblad, 9 juli).

Dat kan hooguit één van de oorzaken zijn. Bij de dag- en avondscholen in Nederland is het examen wel bekend. Daar is ook bekend dat de inschrijving voor het hele examen een paar honderd gulden kost, waarbij dan nog de reis naar één van de vier examenplaatsen komt. De betrokken scholen wilden het examen best op school afnemen, maar dan moet het examenmateriaal wel kosteloos ter beschikking worden gesteld. Dat gebeurt trouwens wel bij alle andere examens, gewoon door het Cito.

Maar voor NT2 mag het niet van minister Ritzen. En de Tweede Kamer vindt dat allemaal heel gewoon. Het is precies zoals NRC-redacteur Peter Schumacher het op 30 mei schreef: “de politiek is bij het "nationaal minderhedendebat' niet geïnteres

seerd in het oplossen van praktische kwesties''.

    • F. Springveld