Nieuw plan voor tunnel bij het Fries Museum

LEEUWARDEN, 21 JULI. De Stichting De Kanselarij, opdrachtgever voor de verbouwing van het Fries Museum en de Kanselarij in Leeuwarden, wil beide gebouwen verbinden met een ondergrondse tunnel. Eerder werd een luchtbrug door de gemeente Leeuwarden wegens aantasting van het historisch stadsaanzicht van de hand gewezen.

Architect Gunnar Daan, die ook het omstreden glazen bruggebouw ontwierp, heeft een ontwerp gemaakt voor een ellipsvormig "keldergebouw' dat vijf meter onder het maaiveld komt. De tunnel doet dienst als expositieruimte en kan tegelijkertijd als verbinding fungeren. Het gebouw mondt aan weerszijde van de straat uit in twee nieuwe gebouwen: aan de kant van het Fries Museum een ruime hal voor wisselende exposities en aan de kant van de Kanselarij een entreegebouw en een museumcafé.

Het plan is onderdeel van de verbouw en uitbreiding van het Fries Museum en de aan de overzijde gelegen Kanselarij. De Kanselarij, hoofdzetel uit 1575 van de Friese bestuurders, wordt gerestaureerd en wordt het hoofdgebouw van het Fries Museum. Ook het Verzetsmuseum krijgt er een plaats. In het huidige Fries Museum komen de expositieruimtes voor moderne kunst. Uitbreiding is nodig omdat het museum met plaatsgebrek kampt. Een verbinding tussen beide gebouwen is volgens een woordvoerder van de stichting noodzakelijk om het museum als eenheid te kunnen presenteren en uit veiligheidsoverwegingen. Met de verbouwing wordt in januari volgend jaar begonnen. De restauratie en inrichting van de leegstaande Kanselarij tot museum duurt een jaar. De kosten van het project bedragen 13,5 miljoen.