Geen vergoeding meer voor schade na oormerk

DEN HAAG, 21 JULI. Het Landbouwschap heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren Oost-Nederland op de vingers getikt, omdat de dienst volgens het Landbouwschap ten onrechte schadevergoeding heeft uitgekeerd aan een boer, van wie twee koeien waren overleden na het oormerken. Volgens het Landbouwschap is niet onomstotelijk vastgesteld dat het oormerken van koeien de dood tot gevolg kan hebben.

Dit heeft een woordvoerder van het Landbouwschap vanochtend bevestigd. Het Landbouwschap, de overkoepelende organisatie van werkgevers en werknemers in de landbouw, is belast met de uitvoering van het project identificatie en registratie van runderen.

Dierenbeschermingsorganisaties, een minderheid in de Tweede Kamer en een aantal veehouders verzetten zich tegen het oormerken,omdat het volgens hen tot allerlei infecties aanleiding kan geven.

De Gezondheidsdienst voor Dieren is een uitvoerend orgaan van het Landbouwschap, medeverantwoordelijk voor het oormerken. De Gezondheidsdienst voor Dieren Oost-Nederland heeft een veehouder in het Twentse Lattrop schadevergoeding uitgekeerd nadat twee van diens koeien anderhalve maand geleden kort na het aanbrengen van oormerken waren overleden.

“Degene die bij de gezondheidsdienst tot schadevergoeding heeft besloten, heeft volledig autonoom gehandeld en ons voor een voldongen feit gesteld”, vertelt L.A.C.M. Cuypers van het Landbouwschap. “Volgens ons moest er geen schadevergoeding worden uitbetaald, omdat niet vaststaat dat koeien als gevolg van het oormerken kunnen overlijden.” Hij wijst er op dat acht à tien procent van de kalveren in Nederland een natuurlijke dood sterft.

Het Landbouwschap heeft volgens eigen zeggen zo'n vijftien schadeclaims van boeren binnen. Het vreest dat de recente publiciteit omtrent de schade-uitkering tot nieuwe schadeclaims zal leiden.