Franse regering biedt boeren financiële hulp

PARIJS, 21 JULI. De Franse regering heeft een reeks fiscale en sociale maatregelen aangekondigd om de boeren te helpen zich aan te passen aan de nieuwe gemeenschappelijke Europese landbouwpolitiek die op 1 juli 1993 van kracht wordt. Met dit hulppakket ter waarde van vele honderden miljoenen guldens hoopt premier Pierre Bérégovoy een eind te maken aan de onrust onder de Franse boeren over de nieuwe Brusselse landbouwpolitiek.

De twee belangrijkste boerenorganisaties, de FNSEA (700.000 leden) en de organisatie van jonge boeren, CNJA, toonden zich tevreden over het "aanpassingsplan' dat door premier Bérégovoy een “daad van solidariteit” werd genoemd. De kleine actiegroep Coordination Rurale, die onlangs een (mislukte) blokkade van Parijs organiseerde, blijft bij haar afwijzing van het nieuwe Europese landbouwbeleid en kondigde nieuwe acties aan.

De belangrijkste maatregel in het hulppakket, waarover gisteravond overeenstemming werd bereikt, betreft de afschaffing gedurende vier jaar van een deel van de grondbelasting die boeren moeten betalen. Daarmee is naar schatting 700 miljoen gulden gemoeid. Voorts zullen premies bij investeringen worden verhoogd, wat de staat ruim 80 miljoen gulden zal kosten.

Gedurende de periode 1 juli 1993-1 juli 1996 (op het laatste tijdstip wordt het nieuwe EG-landbouwbeleid volledig van kracht) zullen 400 miljoen gulden worden uitgegeven voor schuldverlichting van boeren, die hebben geïnvesteerd in sectoren waarin het nieuwe Brusselse beleid ingrijpt. Jonge boeren die een bedrijf beginnen krijgen belastingvoordelen.

Ten slotte zal de regering hulp bieden aan boeren die op meer extensieve veeteelt willen overgaan. In 1993 komt er een zogenoemde "grasland-premie' per hectare, die jaarlijks zal worden verhoogd, tot maximaal 100 gulden per hectare in 1995. De nieuwe premie zal alleen in 1993 al ruim 160 miljoen gulden aan uitgaven met zich mee brengen.

    • Jan Gerritsen