Eurodictatuur

De heren J. den Dekker en H. Roozemond die zo dapper op de foto staan in NRC Handelsblad van 13 juli kunnen gerust zijn.

Als echte Bijbelkenners moeten zij weten, dat Christus tot Pilatus zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld' (Jo. 18,36).

Mochten Den Dekker & Roozenmond Eurodictatoren uit de christelijke kerk tegenkomen, dan kunnen zij hem aanspreken op bovenstaande tekst!

    • Pastoor J. Kerstholt