Dimlicht

Realiseren de voorstanders van dimlicht overdag zich (laatstelijk in "Brieven' in NRC Handelsblad van 10 juli) bij hun vergelijkingen met Scandinavische landen, dat het daar in de winter veel langer donker is en dat het dan van 11 tot 16 uur slechts schemert zonder dat daarbij de straatlantaarns uitgaan? Een half jaar lang is er het grootste deel van het etmaal toch al kunstlicht nodig.

Vanzelfsprekend gelden er in het zuiden dezelfde verkeersregels als in het noorden. Dat het in de zomer dus andersom is, heeft geen invloed omdat de bevolking er, als het bij ons nacht is, ook gewoon op bed ligt in die tijd.

Zinnige maatregelen in Scandinavië houden in dit opzicht geen zinnigheid in op onze en nog lagere breedtes.