De vele mogelijkheden van ...

De vele mogelijkheden van tekstverwerkings-programma's op personal computers hebben ertoe geleid dat veel onderzoekers zelf hun teksten (moeten) verwerken. Assistenten-in-opleiding doen er dan ook goed aan reeds voor hun eerste rapportage goed te kunnen typen.

Robert Kleijwegt, Technische Universiteit Delft

Het gebruik van verkleinwoorden is op zichzelf niet voldoende om de wetenschap te populariseren.

Martin G. Middelhoek, Technische Universiteit Delft

Het gericht zoeken naar literatuur met behulp van computers gaat ten koste van het snuffelen in boeken. De kans om "bij toeval' nieuwe ideeën op te doen door het bladeren in boeken wordt hierdoor verkleind.

J. Middel, Technische Universiteit Delft

Het nuttig rendement van een gloeilamp is waarschijnlijk nog lager dan dat van research. Dit argument illustreert dat het onzinnig is het belang van research te betwisten op grond van het lage rendement.

Johan C. de Haas, Technische Universiteit Delft

Slechte communicatiemogelijkheden hebben in het verleden tot een vergroting van het aantal talen en dialecten geleid. De goede communicatiemogelijkheden van tegenwoordig zullen leiden tot een tegenovergesteld effect.

H.E.J. Berger, Technische Universiteit Delft

Het veelvuldig voorkomende probleem dat binnen een sportvereniging te weinig leden zich bechikbaar stellen voor een uitvoerende kaderfunctie kan opgelost worden door de verantwoordelijk voor het leveren van kader binnen de teams te leggen.

Richard de Jong, Technische Universiteit Delft