Dasa wil geen concessies doen inzake Fokker

ROTTERDAM/DEN HAAG, 21 JULI. Deutsche Aerospace (Dasa) blijft zich hard opstellen in de onderhandelingen met de Nederlandse overheid over de overname van 51 procent van de aandelen van Fokker.

Een zegsman van Dasa onderstreepte vanmorgen desgevraagd het toenemende ongeduld bij het Duitse concern. “Wij willen onze huidige positie in de onderhandelingen vasthouden,” aldus de woordvoerder. “Er is weinig ruimte voor concessies.”

Minister Andriessen van economische zaken, die gisteren overlegde met het bestuur van Dasa en Fokker, komt morgen bijeen met de vaste Kamercommissie voor economische zaken. Leden van deze commissie deelden vanmorgen desgevraagd de kritiek van de minister op het voorlopige akkoord dat Dasa en Fokker begin deze maand sloten. De minister wordt volgens politieke waarnemers “kamerbreed” gesteund in zijn onderhandelingen met Dasa. Ruimte voor concessies van de kant van de Nederlandse overheid is er volgens het CDA-kamerlid Van Iersel wel. Naar zijn mening is het vetorecht dat de staat bij Fokker nastreeft, niet strikt noodzakelijk. “Als Economische Zaken er bij belangrijke beslissingen bij zit kom je ook een heel eind.”

De overheid, Fokker en Deutsche Aerospace spraken gisteren

PAG.13STEUN KAMER VOOR EZ

de verwachting uit dat er donderdag “conclusies” zouden worden getrokken over de overname van Fokker door Dasa. Het is nog steeds onduidelijk of dit duidt op het doorgaan van de overname van Fokker door Dasa of dat de overeenkomst alsnog wordt afgeblazen.

Waarnemers verwachtten vorige week een akkoord wanneer de besprekingen gisteren niet zouden worden afgebroken. Bronnen in Den Haag schatten Andriessens overleg met de Kamercommissie op woensdag juist in als een tactische zet van de minister om zich te waarborgen van de steun van de Kamer bij het eventueel afspringen van de overname. In dat geval zou de overheid met extra geld moeten bijspringen om de ontwikkeling van Fokkers nieuwe vliegtuiglijnen te financieren.

Kern van het pakket van aanvullende eisen waarover Andriessen gisteren met Dasa overlegde, is de garantie voor de positie van Fokker als “zelfscheppende” vliegtuigindustrie in de categorie van vliegtuigen met 65 tot 130 stoelen. Door middel van een vetorecht bij veranderingen in het te sluiten contract tussen Fokker en Dasa en de aanstelling van twee overheidscommissarissen bij Fokker wil de staat op de naleving van die garanties toezien. Andriessen overlegt vanmiddag met vertegenwoordigers van de vakbonden en de ondernemingsraad van Fokker.