Britse regering verlaagt rente op staatsobligaties

LONDEN, 21 JULI. De Britse regering heeft de rente op een populaire vorm van spaarobligaties verlaagd in een poging stijging van hypotheekrentes en daarmee verergering van de economische malaise te voorkomen.

Hypotheekbanken hadden gewaarschuwd dat zij de rente op leningen (10,75 procent) zouden moeten opschroeven, ook al heeft minister Lamont (financiën) een verhoging van de bankrente - ter bescherming van het pond - tot nu toe kunnen uitstellen. De regering vreesde dat hogere hypotheekrentes het vertrouwen van de consument verder zouden schaden.

De rente van de National Savings-obligatie werd teruggebracht van 10.34 procent tot 9.67 procent, omdat de hypotheek(spaar-)banken klaagden dat investeerders die vorm van beleggen zo aantrekkelijk vonden dat ze tientallen miljoenen ponden aan de banken onttrokken om in te schrijven op deze vorm van financiering van het Britse begrotingstekort. Deze vorm van concurrentie had de overheid zelf gecreëerd om geld te genereren, waarmee het snel toenemende begrotingstekort (voor 1992 geraamd op 28 miljard pond) gefinancierd kan worden.

Nu steeds meer voorspellingen wijzen in de richting van 0 procent groei of zelfs negatieve groei, moet de regering omzien naar mogelijkheden om het tekort niet verder te laten stijgen. De aanhoudende recessie brengt minder belastingen-inkomsten en meer uitgaven aan sociale lasten met zich mee. Dat betekent voor de regering hetzij beperken op overheidsuitgaven - en daarmee terugkomen op verkiezingsbeloften - hetzij verhoging van belastingen. De laatste mogelijkheid is politiek al helemaal ongewenst, omdat de Conservatieven zich hebben gecommitteerd aan, op termijn, een verlaging van de (inkomsten)belasting tot 20 procent.

Sommige Conservatieve Lagerhuisleden pleiten voor een herschikking van de waarden van verschillende valuta binnen het EMS - en daarmee voor een devaluatie van het pond ten opzichte van de D-Mark. De Euro-sceptici onder de Tories willen dat het pond helemaal uit het EMS wordt gehaald, omdat de regering dan de vrijheid heeft eenzijdig de rente in Groot-Brittannië te verlagen, die met haar “door Duitsland gedicteerde” hoogte van 10 procent zo verlammend werkt op herstel van de economie. Maar premier Major herhaalde gisteren zijn standpunt dat Groot-Brittannië in het EMS blijft.

    • Hieke Jippes