Allianz Nederland op lagere jaarwinst

Het jaarverslag van Allianz Nederland, een 100 procent dochter van de Duitse verzekeraar Allianz, laat zien dat de winst vorig jaar is gedaald van 8,4 tot 6,4 miljoen gulden.

Het bedrijf richt zich vooral op industriële verzekeringen. Geschoond van de koersverschillen op beleggingen, daalde het bedrijfsresultaat van 11,1 miljoen tot 9,6 miljoen gulden, ondanks de omstandigheid dat in 1990 de gevolgen van twee zware winterstormen moest worden verwerkt. De directie signaleert een toenemende frequentie van grotere branden. Het resultaat werd voor 2,4 miljoen gulden gedrukt door een extra versterking van de schadereserves. Verbetering van het brandresultaat over 1991 (van 1,9 miljoen tot 2,7 miljoen gulden) ontstond vooral door hogere rentebaten. Het brandpremie-inkomen beliep 61 miljoen gulden tegen 57 miljoen vorig jaar. Het totale premie-inkomen steeg van 67 miljoen tot 72 miljoen gulden. Verwacht wordt dat het premie-inkomen dit jaar minstens het niveau van 1991 zal evenaren.

De Duitse Allianz-groep is de grootste verzekeraar in Europa met een bruto premie-inkomen van 48,7 miljard mark (55 miljard gulden).