VN liggen dwars bij het IOC

BARCELONA, 20 JULI. Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité neemt op zijn vroegst morgen een definitieve beslissing over de deelname aan de Olympische Spelen door de verschillende republieken uit het voormalige Joegoslavië. Of zij acte de présence mogen geven op de spelen en onder welke voorwaarden, is een nog altijd een niet opgeloste zaak. De sanctiecommissie van de Verenigde Naties heeft laten weten niet akkoord te kunnen gaan met het IOC-voorstel; de Joegoslaven binnen te laten marcheren onder de Olympische vlag.

Op 30 mei vaardigde de veiligheidsraad een reeks van strafmaatregelen uit tegen Servië en Montenegro, waaronder een sportboycot. Die geldt niet de individuele sporters. Vandaar dat het IOC kwam met het voorstel van de Olympische vlag en de Olympische hymne.

In de loop van zondag stuurde het Executive Board van het IOC een antwoord op de brief van de Sanctiecommissie van de Verenigde Naties naar New York. Mr. Francois Carrard, directeur-generaal van het IOC, weigerde de inhoud van de fax bekend te maken.

Jose Ayala Lasso, de Ecuadoriaanse voorzitter van de sanctiecommissie, beraadt zich over het antwoord van het IOC-bestuur. Het Olympisch comité overweegt de atleten uit Servië en Montenegro te weren van de openingsceremonie en de sluitingsplechtigheid als gebaar naar de VN. Het IOC heeft verder een aantal teams gevraagd zich gereed te houden om Joegoslavië te vervangen. De Joegoslaven hebben zich gekwalificeerd voor basketbal (vrouwen), waterpolo (mannen) en handbal (vrouwen en mannen). Mochten deze teams toch worden toegelaten dan zullen ze per bus naart het Roemeense Timosoara reizen en van daaruit naar Sanje vliegen.

In totaal gaat het om 160 tot 190 personen. Hier zijn niet de atleten uit Bosnië en Macedonië gerekend. Zij vallen niet onder de strafmaatregelen. De VN zal zich echter vandaag ook onder hun deelname buigen. Bosnië wil in Barcelona uitkomen onder de eigen vlag, Macedonië heeft verklaard deel te nemen aan een team van onafhankelijken.

De internationale Olympische sportbonden en de nationale Olympische comités mogen voortaan meestemmen over de steden waar Olympische Spelen worden gehouden. Beide groeperingen mogen vijf stemmen uitbrengen. De internationale Olympische sportfederaties zijn verenigd in ASOIF (zomersporten) en AIWF (wintersport) en de nationale Olympische Comités in ANOC.

De laatste jaren was er veel kritiek op het IOC vanwege het exclusieve recht op toewijzing van de Olympische lokaties. Het IOC heeft door tien extra kiezers toe te laten daar mondjesmaat aan toegegeven. Vier jaar voor de Spelen van 1996 is becijferd dat de kosten van Atlanta 1,51 miljard dollar (2,6 miljard gulden) zullen bedragen. Veertig procent van de kosten gaat zitten in de bouw en verbetering van accommodaties. Het nieuwe stadion, waar ook de voetbalfinale van het Olympisch toernooi zal plaats vinden, heeft na 1996 al een vaste bespeler, de honkbalploeg Atlanta Braves.