Vertrouwen consument in economie neemt weer toe

DEN HAAG, 20 JULI. Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie is in juli verder toegenomen en ondernemers in de industrie investeren dit jaar meer dan ze afgelopen najaar verwachtten. Dit blijkt uit steekproefresultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS houdt elke maand een enquête onder consumenten en stelt op basis daarvan een index vast met een waarde tussen nul en 200. Een waarde van meer dan 100 punten betekent dat meer respondenten een positief antwoord geven.

De CBS-index van het consumentenvertrouwen is sinds april met 10 punten gestegen tot 94 in juli. De index van de koopbereidheid steeg met 4 punten tot 104. Op de vraag over de aanschaf van duurzame artikelen werden 10 procent meer positieve dan negatieve antwoorden gegeven. Zo'n groot positief saldo werd sinds augustus 1990 niet meer waargenomen. Uit een andere CBS-steekproef blijkt dat de ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 4 procent meer te investeren dan vorig jaar. In oktober verwachtte men nog een daling met 3 procent. De investeringen in vaste activa zouden stijgen van 15,9 miljard gulden in 1991 naar 16,5 miljard in 1992.

Met name in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de metaal en de elektrotechnische en de aardolie-industrie wordt meer genvesteerd. Onder de sectoren waar minder wordt genvesteerd valt onder meer de chemische industrie. Overigens verwachten de ondernemers voor 1993 weer een daling van de investeringen, met 4 procent.

Het handelsoverschot van Nederland met het buitenland steeg in de eerste vijf maanden, vergeleken met de overeenkomstige periode vorig jaar, van 5,5 naar 7,1 miljard gulden. De waarde van de invoer daalde met 1 procent tot 97,6 miljard gulden, de waarde van de uitvoer steeg met 0,3 procent tot 104,7 miljard.