Schade vergoed na dood koeien door oormerken

DEN HAAG, 20 JULI. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft voor het eerst sinds het omstreden oormerken van kalveren vorig jaar verplicht is gesteld, schade uitgekeerd aan een veehouder nadat twee van diens koeien aan de gevolgen van het oormerken waren overleden.

De Gezondheidsdienst heeft een veehouder uit het Twentse Lattrop schadevergoeding uitgekeerd nadat twee van zijn koeien anderhalve maand geleden een dag na het aanbrengen van de oormerken waren overleden. Door schadevergoeding uit te keren heeft de gezondheidsdienst voor het eerst feitelijk erkend dat koeien kunnen overlijden als gevolg van het oormerken.

Directeur F. Pluimers van de Gezondheidsdienst voor Dieren Oost-Nederland spreekt van een "bedrijfsongeval'. Na sectie is weliswaar komen vast te staan dat de twee koeien zijn overleden door het aanbrengen van de oormerken, maar volgens Pluimers past het overlijden binnen “het normale bedrijfsrisico” van de veehouder. “We zijn tegen schadevergoeding omdat oormerken wettelijke wordt voorgeschreven en omdat over het algemeen het verband tussen oormerken en infecties zeer moeilijk is aan te tonen”, aldus Pluimers.

Pluimers wil niet zeggen hoe het komt dat toch tot schadevergoeding is overgegaan. Hij spreekt van “een incident” dat, zo erkent hij, weleens een precedentwerking zou kunnen krijgen waardoor meer veehouders zich gesterkt zien om schade proberen te verhalen.

Fractievoorzitter R. Beckers van Groen Links zal Kamervragen stellen over de kwestie en overweegt of haar fractie samen met D66 het verzet tegen verplicht oormerken nieuw leven moet gaan inblazen.

Het kabinet wil dat alle koeien vóór 1 april 1993 geoormerkt zijn, zodat de herkomst van alle runderen effectief valt te traceren.

Dierenbeschermingsorganisaties, een minderheid in de Tweede Kamer en een aantal veehouders verzetten zich tegen oormerken, omdat het tot allerlei infecties aanleiding geeft. Het Landbouwschap heeft de 800 weigerachtigen van de in totaal 46.000 veehouders onlangs nog eens schriftelijk gemaand te oormerken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van landbouw zal de Algemene Inspectiedienst niet voor het einde van dit jaar worden ingezet om de boeren te verbaliseren die dan nog steeds niet aan de verplichting hebben voldaan.

    • Geert van Asbeck