PTT zou illegaal telefoons laten afluisteren door politie

ROTTERDAM, 20 JULI. PTT-Telecom werkt mee aan het illegaal afluisteren van telefoongesprekken door de politie. Dat zegt P. Velrath van het Bredase Counsels Investigations Office, een onderzoeks- en adviesbureau ten behoeve van de advocatuur.

De beschuldiging staat in een onderzoek dat Velrath, een voormalig rechercheur van politie, in opdracht van de Utrechtse advocaat mr. P.H. Doedens heeft verricht onder werknemers en ex-werknemers van de PTT. Advocaat Doedens beschuldigt justitie ervan hem illegaal te hebben afgeluisterd.

Ook volgens een voormalig medewerker van de PTT worden op verzoek van de politie bij de PTT zogeheten printplaten geplaatst zonder de benodigde toestemming van de rechter-commissaris. Dat stelt de ex-medewerker in een brief aan de van handel in XTC verdachte gedetineerde T. van D. (42). De PTT'er is in mei van dit jaar ontslagen op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan criminelen. De advocaat van Van D., mr. J. B. Boone uit Wijk bij Duurstede, heeft deze brief naar buiten gebracht. Hij treedt op voor één van de verdachten in de XTC-zaak.

De ex-medewerker van de PTT die de brief aan Van D. heeft gestuurd, controleerde tot voor kort de beschikkingen die de politie van de rechter-commissaris krijgt. Alleen met deze beschikkingen mogen printplaten worden aangebracht, waarmee de politie gesprekken kan afluisteren. Volgens de ex-medewerker van PTT-Telecom zijn in het verleden “niet conform de gebruikelijke procedure” printplaten aangebracht.

Jaarlijks worden binnen het kader van een gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-commissaris ongeveer tweeduizend beschikkingen uitgegeven om af te luisteren. Een woordvoerster van de PTT beklemtoont dat PTT-Telecom zelf niet afluistert. “Wij zorgen er alleen voor dat er een lijn naar de politie gaat.” De voormalig PTT'er was verantwoordelijk voor het registreren van deze telefoontaps in het district Rotterdam. Naar zijn zeggen kwam hij er bij toeval achter dat er buiten rechterlijke beslissingen om door de technische dienst van de PTT printplaten werden aangesloten.

Niet bekend

De PTT-woordvoerster zegt dat de politie niet rechtstreeks naar de technische dienst van de PTT kan stappen voor aansluitingen van printplaten. “Dat is procedureel onmogelijk”. Zou dat toch gebeuren en de betrokken PTT'er ingaan op het verzoek van de politie, dan zou deze "ernstig in overtreding zijn' en zou ontslag op staande voet volgen. Dat PTT-medewerkers zoiets ooit gedaan hebben is volgens haar nog nooit gebleken. “De functionarissen die hiermee belast zijn, hebben het predikaat "uiterst betrouwbaar'.”

De Haagse persofficier van justitie mr. A.C.M. Welschen zegt er nog nooit van gehoord te hebben dat de politie - buiten de rechter-commissaris om - de PTT vraagt tapplaten aan te brengen. “In het hypothetische geval dat dit wel gebeurt, mag van wat daar uitkomt niets tegen verdachten worden gebruikt.”

Onder juristen wordt in zo'n geval gesproken van de "leer van de verboden vruchten'. Betrokkenen kunnen niet voor handelingen vervolgd worden, die de politie op het spoor is gekomen door onrechtmatig handelen, zoals het illegaal aftappen van een gesprek. Zou PTT-Telecom inderdaad medeplichtig zijn aan illegaal tappen, dan gaat dit volgens Welschen verder dan alleen "onrechtmatig verkregen bewijs'. Welschen: “Dat is in strijd met de wet. Het moet niet zo zijn dat mensen onrechtmatig afgeluisterd worden”.

    • Hans Moll