Philips wil de activa drastisch reduceren

ROTTERDAM, 20 JULI. Philips wil de activa op de balans drastisch verminderen. Daartoe wordt onroerend goed afgestoten en zal worden geprobeerd een deel van het kapitaal dat is genvesteerd in voorraden en debiteuren vrij te maken.

Dat schrijft het bedrijf in het personeelsblad Philips Koerier. De activa moeten in de komende jaren met “enkele miljarden” afnemen.

Philips presenteert het streven naar een doelmatiger beheer van de activa als een nieuwe fase in de gezondmakingsoperatie Centurion. Tot voor kort lag de nadruk in de operatie van president J. Timmer vooral op verbetering van de winstgevendheid. Het management, aldus de Koerier, is er nu evenwel van doordrongen geraakt dat een doelmatiger beheer van activa aanzienlijk meer attentie vraagt.

Na het eerste kwartaal van dit jaar bedroegen de voorraden 19,5 procent van de omzet, vergeleken met 21,8 procent een jaar eerder. De uitstaande handelsvorderingen bleven in het eerste kwartaal stabiel op 1,9 maanden omzet. In totaal heeft Philips ongeveer 25 miljard gulden geïnvesteerd in voorraden en debiteuren. Iedere keer als dat niveau met één procent wordt verlaagd komt 250 miljoen gulden vrij en ontstaat een rentebate van 25 miljoen gulden. Terwijl Philips wel het potentieel gewin van de maatregelen voorrekent, laat het bedrijf in het midden hoe voorraden en debiteuren teruggedrongen kunnen worden.

Over de verkoop van onroerend goed wil de onderneming alleen kwijt dat het vertrek van 45.000 mensen heeft geleid tot een surplus aan grond en gebouwen. Van de gebouwen die het bedrijf niet kan missen zal een deel worden verkocht en vervolgens geleased. Het bedrijf zal niet onmiddellijk met grote partijen onroerend goed op de markt komen, gezien de ongunstige situatie op de markt.

Het activa-programma komt in handen van de nieuwe financiële man in de Groepsraad, D. Eustace, de opvolger van H. Appelo. Philips verwacht dat de plannen positief zullen uitwerken op de winstgevendheid van het bedrijf, de verlies-compensatie, de dekking van de rentelasten en de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen.

In hetzelfde nummer van het Philipsorgaan reageert ook president Timmer op het forse koersverlies dat 17 juni volgde op de neerwaartse bijstelling van de winstverwachting in verband met de malaise op de markt voor consumentenelektronica. Timmer noemt de beursreactie van vorige maand overtrokken. Het vraaggesprek met Timmer stamt van voor de forse koersdalingen van afgelopen vrijdag.