Omroeporkesten

De NOS zou een alternatief plan om niet tien miljoen te bezuinigen op musici maar 29 miljoen op “overbodige bureaucratie” hebben “doodgezwegen”, zo meldt het hoofdartikel "Bom die de muziek doodt' (NRC Handelsblad, 14 juli).

Als tussen deze twee opties inderdaad de keus was geweest, dan hadden we het - met de McKinsey-adviezen en het Meerjarenplan in uitvoering - bij onze advisering aan de minister niet zo moeilijk gehad.

De berekening waarop het zogenaamde "alternatief' van het Muziekcentrum (MCO) van het NOB berust, is niet meer dan een luchtballon. Als de fouten uit de becijfering gehaald worden, dan blijft er van de voorgespiegelde 29 miljoen nog maar zes miljoen over. Dat bedrag komt overeen met wat de voorgestelde afschaffing van de complete programmastaven voor Radio 4 bij de zendgemachtigden zou opleveren. De eigen formatie blijft in dit MCO-voorstel volledig overeind.

De NOS kiest echter voor aanpak aan twee kanten: voor een nieuw Radio 4 en voor een onafhankelijke Stichting Muziekcentrum. Dat maakt een reorganisatie - met alle pijnlijke gevolgen van dien - noodzakelijk bij zowel de zendgemachtigden als bij het MCO. Deze aanpak wordt intussen door de hele omroep (NOS, NOB inclusief MCO) gedragen.

Dat tien miljoen bezuiniging gemakkelijk ondervangen kan worden op een begroting van een miljard gaat voorbij aan de werkelijkheid. In totaal moet de omroep honderd miljoen vinden om de programmaversterking te realiseren die in de nieuwe omstandigheden nodig is. Ook na deze reorganisatie blijft overigens de inzet van de Nederlandse omroep op het gebied van de levende muziek Europees gezien op hoog niveau.

Ons gezamenlijk advies aan de minister, dat wij na veel overleg met betrokken partijen en niet ongevoelig voor de consequenties hebben voorbereid, wordt in het commentaar als "neutronenbom' neergesabeld. Wanneer wordt het mogelijk om het debat over zulke belangrijke zaken te voeren op basis van redelijke argumentatie en niet van vooringenomenheid?

Naschrift redactie

Het is verwonderlijk dat de heer Van den Heuvel het Muziekcentrum (MCO) van het NOB noemt als een van de voorstanders van de reorganisatie van het Muziekcentrum die wordt gedragen door “de hele omroep, NOS, NOB, inclusief MCO”. In interviews hebben artistiek leider Edo de Waart en zakelijk directeur Ben Janssen - samen de directie van het MCO - elke bezuiniging op de personele formatie van het MCO principieel verworpen. “Dat betekent dat de directie van het MCO niet instemt met het omstreden NOS-concept” luidde de conclusie van een memo van 18 juni aan de medewerkers van het MCO. Ook de nieuwe zendercoördinator van Radio 4 liet weten de bezuiniging van 10 miljoen gulden op de omroeporkesten “onverantwoord” te vinden en “een gevaar voor het voorgenomen zenderprofiel”. En binnen de NOS stemde de VPRO tegen.

    • Dr. A.H. van den Heuvel
    • Vice-Voorzitter Nos