Mexicaans bier uit de handel

ROTTERDAM, 20 JULI. Ahold heeft het Mexicaanse bier Corona Extra tijdelijk uit de handel genomen omdat het te grote hoeveelheden dimethylnitrosamine zou bevatten. Het vrij exclusieve bier wordt door Ahold in Gall & Gall winkels verkocht.

De maatregel is genomen nadat het bier in enkele Zwitserse kantons is verboden. Het zou drie keer de daar toegestane hoeveelheid dimethylnitrosamine bevatten. In Zwitserland is de norm 0,5 ppb (microgram per kilo). In grote hoeveelheden is dimethylnitrosamine kankerverwekkend. Grensconcentraties die bij ratten geen kanker meer verwekken liggen in de orde van grootte van 1000 tot 5000 ppb.

De Nederlandse importeur van het bier, Suncomex in Amersfoort, die voornamelijk aan de horeca levert, wijst erop dat de Zwitserse norm tien keer strenger is dan bijvoorbeeld de Amerikaanse (5 ppb), terwijl Nederland voor deze stof zelfs helemaal geen norm hanteert. In het Corona-bier zouden waarden van 1,2 à 1,3 ppb zijn gevonden. Suncomex importeert jaarlijks in Nederland enkele miljoenen flesjes van het bier.

Het voorkomen van het giftige dimethylnitrosamine in bier en whisky is een oud probleem uit de voedingsmiddelentechnologie. Het nitrosamine ontstond vroeger in hoofdzaak bij het geforceerd indrogen ("eesten') van de "mout': de gekiemde gerst- of tarwekorrels. In sommige procédés werd de mout rechtstreeks verhit met afvalgassen die zoveel stikstofoxyden bevatten dat ze onaanvaardbaar grote hoeveelheden nitrosaminen deden ontstaan. Door over te gaan op indirecte verhitting kon de vorming van nitrosamine worden gereduceerd. Later bleek dat ook een behandeling van de mout met SO2 (zwaveldioxyde) of ascorbinezuur (vitamine C) het gehalte nitrosamine voldoende laag hield. Overigens kunnen nitrosaminen ook makkelijk uit nitraat-rijk voedsel in het menselijk darmkanaal gevormd worden.