Kohl verwerpt kritiek op Duitse partijen

BONN, 20 JULI. Zonder de naam van bondspresident Richard von Weizsäcker te noemen, heeft kanselier Helmut Kohl de Duitse politieke partijen verdedigd tegen de recente kritiek van de president. Volgens Kohl komt de kritiek op politieke partijen vaak voort uit populistische stromingen. “En wie populistisch spreekt, neigt tot opportunistisch handelen”, waarschuwt hij.

De Duitse kanselier herinnert er in een artikel in het Duitse blad Welt am Sonntag aan dat de eerste Duitse democratie, die van de republiek van Weimar (1919-1933), eraan bezweek dat de politieke partijen onvoldoende gebruik maakten van hun mogelijkheden. Generaliserende kritiek op de partijen van vandaag doet geen recht aan het werk van 2,5 miljoen leden, die zonder betaling hun tijd en inspanning voor de publieke zaak beschikbaar stellen, schrijft Kohl. Hij citeert in dit verband ook de lof die Theodor Heuss (FDP), de eerste president van de Bondsrepubliek, had voor het werk van de "gewone' partijleden.

President von Weizsäcker had de Duitse politieke partijen vorige maand in een veelbesproken vraaggesprek met het weekblad Die Zeit verweten machtsbesessen te zijn als er verkiezingen aan komen, maar machtsvergessen als zij (of hun voorlieden, zoals Kohl) politiek leiding moeten geven. Ook had hij kritiek op het feit dat de Duitse politieke partijen hun invloed op een veel te breed maatschappelijk front geldend zouden maken en zich zelfs bijna als constitutionele organen zouden gedragen.

Kohl wijst er in zijn bijdrage in het zondagsblad op dat de individualisering van de burgers - en hun verminderde bereidheid tot maatschappelijke en politieke participatie - het voor de partijen veel moeilijker maakt dan vroeger om hun creatieve en bestuurlijke werk goed te doen. Volgens de kanselier, die ook voorzitter is van de CDU, is daarom niet minder maar méér politiek engagement van de burgers nodig.

    • J.M. Bik