Gesprek over vrede in Mozambique

HARARE, 20 JULI. President Joaquim Chissano van Mozambique heeft zich bereid verklaard de leider van de rebellenbeweging Renamo, Afonso Dhlakama, te ontmoeten, in een poging een eind te maken aan de burgeroorlog in Mozambique.

Chissano heeft tot dusverre geweigerd te praten met Dhlakama. Volgens waarnemers kan hij evenwel overleg niet langer vermijden nu er op het slagveld sprake is van een impasse. De oorlog in Mozambique heeft in de loop van vijftien jaar meer dan een miljoen Mozambikanen het leven gekost, tienduizenden op de vlucht gedreven en de economie van het land volledig verwoest. In Rome wordt al twee jaar gepraat door vertegenwoordigers van Renamo en de regering, zonder dat dat overleg een oplossing veel dichterbij heeft gebracht. Chissano sprak zaterdag met de Zuidafrikaanse president De Klerk en gisteren met president Mugabe van Zimbabwe, zijn belangrijkste medestander, die zelf twee weken geleden in Botswana met Dhlakama heeft gesproken. Na zijn overleg met Mugabe zei Chissano “alles in zijn macht” te willen doen om de oorlog tot een eind te brengen. “We zullen een ontmoeting tussen mijzelf en de heer Dhlakama voorbereiden”, aldus Chissano. Dhlakama zei twee weken geleden na zijn overleg met Mugabe bereid te zijn tot een wapenstilstand, op voorwaarde dat politieke partijen in Mozambique vrij zouden mogen opereren. (AP)