Flink lagere winst Maatschappij voor Bedrijfsobjecten

MBO, de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten, een dochteronderneming van NMB Postbank, heeft de winst vorig jaar zien inkrimpen van 51,8 miljoen naar 41,2 miljoen gulden.

Desondanks spreekt de directie in het jaarverslag van een “bevredigend” resultaat. Het balanstotaal van MBO nam met 8,6 procent toe tot 4,95 miljard.

MBO leverde vorig jaar vastgoedprojecten op met een totale omvant van 75.000 m2 bedrijfsvloer.

Op de markt voor de financiering van bedrijfsvastgoed is MBO er ook in 1991 in geslaagd haar positie te versterken. De betreffende portefeuille nam met 6 procent toe tot 2,6 miljard gulden. Bij het beheer van vastgoed was ook sprake van een toeneming van activiteiten.