Filmdiva stelt gasten bij aids-diner teleur

AMSTERDAM, 20 JULI. Een zwarte vlag met de roze driehoek hangt aan de afzetting op de Dam. Een groepje vrouwen, eveneens gekleed in zwart, staart in de richting van de grote witte tent waar de achthonderd aanwezigen op het AmsterdamDiner juist hun komkommersoep krijgen opgediend. Een bewakingsbeambte snelt toe. Zou het benefietdiner, ten bate van het aidsfonds, dan toch nog protest ontlokken?

Het blijkt mee te vallen. “We willen gewoon Liz Taylor zien”, verklaart een vrouw uit de groep, die bij navraag blijkt te bestaan uit een afvaardiging van het potten- en flikkercafé "De Rel' te Eindhoven. Die middag hebben ze in de demonstratie van de homo-actiegroep Act Up een spoor van doodskisten achtergelaten in de Amsterdamse binnenstad. Vooral consulaten van landen met inreisbeperkingen voor mensen die zijn besmet met het aids-virus moesten het daarbij ontgelden.

En nu is het wachten op de filmster, die volgens het hardnekkige gerucht stipt tien over acht haar opwachting zal maken. Als om acht uur de stevig bewaakte toegangshekken worden weggeschoven, golft de opwinding even door de rijen wachtende toeschouwers. Teleurstelling volgt als niet de bolide van Taylor, maar de vrachtwagen met het hoofdgerecht de afzetting binnenrijdt.

Het duet van de parelvissers, dat galmend uit de tent opklonk, hield de moed er onder het publiek nog even in, maar gisteravond tegen een uur of negen was het duidelijk: Liz Taylor, als voorzitter van de Amerikaanse organisatie voor aids-onderzoek Amfar deze week in Amsterdam aanwezig op het achtste internationale aidscongres, liet het afweten.

Het maakte de avond er niet minder geslaagd op, zo vonden de twaalf vijfsterrenhotels die het AmsterdamDiner hadden georganiseerd. Voor de eerste maal schaarden de concurrenten in de toch al volle markt voor de betere hotels zich gemeenschappelijk achter een goed doel. Dat deze manier van fundraising hier en daar voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde, maakte op de organisatoren en het publiek weinig indruk. “Het is toch mooi dat wij ons eigen werk in kunnen zetten voor zo'n doel. Als hotels kunnen we moeilijk een autoralley organiseren”, meende een medewerker. De avond, die werd afgesloten met een massale samenzang van publiek en de verzamelde Nederlandse artiesten, bracht in totaal 150.000 gulden op.

Eerder op dag was het wetenschappelijke aidscongres geopend dat deze week in de RAI wordt gehouden. Met bijna 11.000 deelnemers behoort het congres tot een van de omvangrijkste uitwisselingen van gegevens op medisch-wetenschappelijk gebied.

Conferentievoorzitter prof. J. Mann waarschuwde tijdens een persconferentie die voorafging aan de opening dat de aandacht voor het aids-probleem dreigt te verslappen, terwijl het aantal aidsslachtoffers de komende jaren wereldwijd explosief zal toenemen. Volgens schattingen van Mann zal het aantal slachtoffers oplopen van de huidige 13 miljoen tot 20 miljoen in 1995. Rond het jaar 2000 variëren de schattingen tussen de 38 en 110 miljoen slachtoffers, aldus Mann.

Hij wees op de steeds groter wordende kloof tussen de omvangrijke verspreiding van aids en de zorg en de behandeling van de patiënten. Hoewel volgens de conferentievoorzitter de bijeenkomst in het teken van de hoop staat, onderstreepte hij dat er vooralsnog geen definitieve oplossing voor de ziekte valt te verwachten.

Veel sprekers noemden in hun openingsbijdrage de solidariteit bij het bestrijden van de ziekte als een belangrijk thema. Volgens burgemeester Van Thijn is er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van aids. “Aids is iets dat ons allemaal kan overkomen”, aldus Van Thijn. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) onderstreepte dat aids in de ontwikkelingslanden, waar de ziekte tot nu toe de meeste slachtoffers heeft geëist, niets los kan worden gezien van de bestrijding van de overige infectieziekten. Zolang mensen in de Derde wereld bij gebrek aan geld sterven aan infectieziekten die in principe wel te genezen zijn, is de strijd tegen aids tot mislukken gedoemd, aldus de minister.

Naast de problematiek in de ontwikkelingslanden is op de achtste internationale aidsconferentie meer dan voorheen aandacht voor vrouwen met aids. Zondag werd tijdens een persconferentie in de RAI de oprichting bekendgemaakt van een internationaal netwerk dat de positie van met het aids-virus besmette vrouwen moet verbeteren. Het netwerk, dat is opgericht door vijftig seropositieve vrouwen uit 29 verschillende landen, moet ondermeer geld bijeenbrengen voor het oprichten van lokale zelf-hulpgroepen.

De farmaceutische industrie, belangrijke medesponsor van het aidscongres, kreeg gisteren scherpe kritiek te verduren. Twee seropositieve mannen uit Amerika die als sprekers bij de openingsceremonie aanwezig waren, hekelden de hoge prijzen die voor veel aids-remmende produkten in rekening worden gebracht.

    • Steven Adolf