Examenfraude in Suriname opgelost

PARAMARIBO, 20 JULI. De Surinaamse politie heeft drie werknemers aangehouden van de drukkerij waar de examenopgaven voor het MULO zijn gedrukt.

Met de examens is fraude gepleegd. De werknemers hebben bekend de opgaven te hebben gestolen. In het politieonderzoek is aan het licht gekomen dat meer dan 60 procent van de examenkandidaten de antwoorden voortijdig onder ogen heeft gehad. Ook is gebleken dat de Raad van Ministers op voorstel van minister C. Pigot (onderwijs) de voorwaarden van de aanbesteding naast zich heeft neergelegd. Enkele drukkerijen waren bij de inschrijving goedkoper dan drukkerij Dubois die de order kreeg. Volgens de voorwaarden is het ministerie gerechtigd om geen rekenschap te geven over de gunning en hoeft het werk niet aan de laagste inschrijver te worden toegewezen. In kringen van het ministerie was erop aangedrongen om het drukken van examenopgaven niet meer uit te besteden, omdat de laatste jaren steeds weer werd geknoeid. De minister had de suggestie van de hand gewezen.