Economische tegenslagen nopen tot belastingverhoging; Spanje moet fors bezuinigen

MADRID, 20 JULI. De Spaanse regering heeft dit weekeinde besloten tot een ingrijpend pakket tussentijdse bezuinigingen en tot belastingverhoging. De maatregelen zijn bedoeld om de economische tegenslagen van de laatste maanden op te vangen en het "convergentie-plan' voor aansluiting bij de monetaire unie in 1997 niet in gevaar te brengen.

In de tweede helft van dit jaar wil de overheid 196 miljard peseta's (een kleine vierhonderd miljoen gulden) op de eigen uitgaven besparen. De korting zal gelijkelijk worden verdeeld over alle departementen. Pas in de begroting voor volgend jaar zal gericht worden geschrapt. Het staat vrijwel vast, dat daarin een loonstop voor ambtenaren wordt opgenomen. In de loop van deze week wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Met onmiddellijke ingang is het BTW-tarief van dertien procent verhoogd naar vijftien procent. Ook de inkomstenbelasting is omhoog gegaan. De regering-Gonzalez hoopt hierdoor tot het einde van het jaar 130 miljard peseta's aan extra inkomsten te verwerven. Beide maatregelen dienen in de eerste plaats om de overheidstekorten tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Het tekort was voor dit jaar op 1,4 biljoen peseta's begroot, maar had in juli al een hoogte van 1,2 biljoen peseta's bereikt. Dat komt volgens de minister van financiën neer op een overschrijding van veertig procent.

Spanningen in het kabinet zijn volgens politieke waarnemers de reden voor het uitblijven van meer concrete bezuinigingsmaatregelen. De conservatieve oppositiepartij Partido Popular heeft in een eerste reactie de BTW-verhoging ernstig bekritiseerd, onder meer omdat de lastenverzwaring tot een oplopende inflatie kan leiden. Volgens de socialistische vakcentrale UGT heeft het kabinet de huidige tegenslagen aan zichzelf te wijten. De regering, zo stelt de UGT, is immers al drie jaar bezig met een beleid dat is gericht op “afkoeling van de economie om de inflatie en het tekort op de handelsbalans terug te dringen.”

Premier Gonzalez heeft vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uitgenodigd om op korte termijn met hem te overleggen over de begroting van volgend jaar. Het kabinet heeft tevens besloten om een adviesorgaan voor het sociaal-economisch beleid in te stellen, waarin verschillende maatschappelijke stromingen vertegenwoordigd zijn en dat de regering permanent terzijde zou moeten staan.

    • H.M. van den Brink