Douglas Hurd in Skopje; Impasse rond Macedonië is niet doorbroken

SKOPJE, 20 JULI. De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, is er zaterdag in de Macedonische hoofdstad Skopje niet in geslaagd de impasse rond de internationale erkenning van Macedonië te doorbreken.

Hurd zei dat hij “opnieuw had geprobeerd een weg te vinden” om de impasse te doorbreken. Die impasse is ontstaan door het besluit van de EG, Macedonië pas te erkennen wanneer het een andere naam kiest.

“Ik had het prettig gevonden als dat (EG-besluit) de basis van een beslissing zou zijn geweest. Maar het mocht niet zo zijn”, aldus Hurd zaterdag na een gesprek met de Macedonische president Gligorov en de demissionaire minister van buitenlandse zalen Maleski. Beiden weigerden toe te geven en de naam van de republiek te veranderen en beiden veroordeelden het besluit van Lissabon. Maleski zei dat het “volstrekt onaanvaardbaar” is en waarschuwde dat het bijdraagt tot de toename van het nationalisme in zijn land “en mogelijk tot geweld leidt”. Op een persconferentie liet Maleski zich bitter uit over de houding van de EG; hij zei dat Macedonië, omdat het niet wordt erkend, niet in aanmerking komt voor hulp van de EG en dat het land die hulp dringend nodig heeft om een markteconomie en de democratie te ontwikkelen.

Eerder dit weekeinde had Hurd in Belgrado gesproken met de Joegoslavische premier Panic en de Servische president Milosevic. Beiden verzekerden hem hun best te zullen doen om het staakt-het-vuren, dat gisteravond in Bosnië inging, tot een succes te maken. “We steunen dit akkoord van harte en zullen alles in onze macht doen om het te doen slagen,” aldus Milosevic. In zijn gesprek met Hurd verzekerde de Servische president niet te zullen instemmen met een opdeling van Bosnië.

Gisteren sprek de Britse minister in Albanië met president Berisha. Beiden spraken zich na afloop van het overleg uit voor het sturen van waarnemers naar Kosovo, de door een grote Albanese meerderheid bewoonde provincie van Servië waar de spanning de afgelopen maanden is opgelopen. “We moeten een oplossing vinden die een oorlog verhindert, de integriteit van grenzen waarborgt en tevens de rechten waarborgt van groepen binnen die grenzen”, aldus Hurd. “Dat zijn de principes waaraan we moeten werken als we een tragedie in Kosovo willen verhinderen.” (Reuter)