Baker begroet met stap tegen nederzettingen

TEL AVIV, 20 JULI. Kort voor de komst van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker heeft de nieuwe Israelische regering gisteren een tweede stap gezet in de richting van de bevriezing van de nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden.

Besloten werd het besluit te schrappen van de oude Likud-regering betreffende de bouw van circa twintig nieuwe nederzettingen in bezet gebied. Deze beslissing van de regering-Rabin heeft een gunstig klimaat geschapen voor de besprekingen die Baker later op de dag in Jeruzalem met Israels leiders begon.

De indruk bestaat dat Rabin en Baker het gisteren nog niet eens zijn geworden over het door de nieuwe Israelische premier gemaakte onderscheid tussen politieke en veiligheidsnederzettingen in de bezette gebieden. Rabin sprak van een “openhartig” gesprek, hetgeen diplomatieke taal is voor meningsverschillen.

De VS hebben tot dusverre het verlenen van een kredietgarantie van 10 miljard dollar voor de opvang van de joodse immigratie uit de vroegere Sovjet-Unie afhankelijk gesteld van een totale bevriezing van de nederzettingenpolitiek. De leiders van de Palestijnse delegatie naar het vredesproces hebben er vanmorgen krachtig bij Baker op aangedrongen Israel de kredietgarantie te onthouden zolang er geen sprake is van totale bevriezing van de Israelische nederzettingsactiviteit in bezet gebied, inclusief Oost-Jeruzalem.

Baker toonde zich gisteren echter zeer tevreden over de sterke rem die de regering-Rabin op het nederzettingenbeleid heeft gezet. Baker zei dat hij de Arabische leiders nu kan vertellen dat het Israel ernst is met de beteugeling van de nederzettingenpolitiek. Deze manier van uitdrukken duidt erop dat Israel en de VS overeenstemming zullen bereiken over de kredietgarantie.

Politieke kringen in Jeruzalem veronderstellen dat president George Bush Israel de kredietgarantie zal geven tijdens het bezoek van Rabin aan Washington, in de eerste helft van augustus. In dit klimaat zal Baker op de Arabieren en Palestijnen druk uitoefenen terwille van een snelle vooruitgang van het vredesproces concessies te doen.

Aangezien Rabin er geen bezwaar tegen maakt dat Palestijnen uit Oost-Jeruzalem deelnemen aan eventuele verkiezingen in de bezette gebieden voor organen van het te verwezenlijken zelfbestuur, verlangen de Palestijnen dat Israel thans Faisal Husseini officieel toelaat in de Palestijnse delegatie naar het vredesproces. Het ziet ernaar uit dat Rabin zal instemmen met deelneming van Palestijnen uit de diaspora aan het vredesproces.

Faisal Husseini en de (formele) leider van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg, dr Haider Al-Shafi, hebben besloten eind deze week in Damascus deel te nemen aan overleg van Arabische ministers van buitenlandse zaken over het vredesproces. Volgens Israelische diplomatieke kringen wil Syrië voorkomen dat het tot een Israelisch-Palestijns vergelijk komt over zelfbestuur zonder dat er beslissingen over de Hoogvlakte van Golan zijn genomen.

    • Salomon Bouman