Aanhangers Perot zien af van oprichting nieuwe partij

DALLAS, 20 JULI. De aanhangers van de Amerikaanse miljardair Ross Perot, die vorige week besloot geen gooi naar het presidentschap te doen als onafhankelijke kandidaat, zijn het zaterdag tijdens overleg in Dallas eens geworden geen derde partij op te richten. In plaats daarvan willen ze een lobbygroep oprichten die hun ideeën bij de Democratische en Republikeinse partij ingang moet doen vinden.

Waarvoor de lobbygroep precies campagne zal voeren, staat nog niet vast. Ross Perot zelf heeft zijn aanhang verteld dat ze gebruik kan maken van een programma dat hij had opgesteld maar nog niet had gelanceerd voor hij zich donderdag terugtrok uit de race voor het presidentschap.

In de talk show van Larry King van de omroep CNN wekte Perot vrijdag de indruk dat hij zijn talrijke teleurgestelde aanhangers niet in de steek zou laten. De miljardair was getroffen door de emotionele reacties van veel aanhangers op zijn besluit om niet mee te dingen naar het presidentschap. Perot wil volgens zijn volgelingen nu vooral optreden als een “morele kracht” in de Verenigde Staten.

Politieke waarnemers achten het echter niet waarschijnlijk dat Perot zich weer op grote schaal zal mengen in de presidentscampagne. Edward Rollins, een van de leiders van Perots campagne die kort voor Perots besluit ontslag nam, en andere medewerkers van de miljardair wezen er de afgelopen dagen op dat Perot was stuk gelopen op de aard van het politieke bedrijf.

“Te winnen, wat er op neer zou komen dat hij zich naar onze aanpak moest schikken, was niet waar het hem om ging”, aldus Rollins. “Hij beschouwde zichzelf niet als alle andere kandidaten en wilde geen gebruik maken van de instrumenten waarvan alle anderen zich bedienden. Toen we hem het belang van die instrumenten probeerden uit te leggen en duidelijk maakten dat hij het zonder die instrumenten niet zou redden, was hij gewoon niet in staat om door te gaan.” Later voegde Rollins hier nog aan toe: “Wat ik de afgelopen 45 dagen heb gezien wees me erop dat het temperament (van Perot) waarschijnlijk niet helemaal geschikt was om president van Amerika te zijn”.

Perot was het ook oneens met zijn raadgevers over de wijze waarop zijn campagne gefinancierd moest worden. Weliswaar was hij niet afkerig om tientallen miljoenen dollars te besteden aan zijn campagne, maar hij achtte bepaalde uitgaven die zijn adviseurs onmisbaar achtten niet nodig. Op een gegeven moment raadden zijn adviseurs Perot dringend aan een grote advertentieserie op de televisie te beginnen om de vaart in zijn campagne te houden. Er was een zeer professioneel filmpje voor dit doel ontworpen, maar Perot wees het af omdat het zijns inziens te “politiek” was. Een nieuwe poging iets op de televisie te brengen resulteerde slechts in het ontslag van de man die voor dit doel was aangetrokken.

Opiniepeilingen geven intussen aan dat de Democratische presidentskandidaat, Bill Clinton, het meest heeft geprofiteerd van het vertrek van Perot. Uit vier verschillende peilingen, alle daterend van na de Democratische Conventie van vorige week, blijkt dat Clinton ten minste 20 procent voor ligt op president Bush. Uit het onderzoek van het blad Newsweek blijkt dat Clinton meer dan de helft van de voormalige aanhangers van Perot achter zich heeft. (AP, Reuter, WP)