Weekoverzicht

Dat de Bundesbank een onafhankelijk bastion is tegen inflatie en ongecontroleerde geldgroei werd deze week opnieuw bewezen. Tegen de zin van de Duitse regering en ondanks internationale pleidooien om dat niet te doen, verhoogde de Duitse centrale bank het disconto met 0,75 procent tot 8,75 procent. Bundesbank-president Helmut Schlesinger wil “ook onder tijdelijk moeilijkere omstandigheden in het verenigde Duitsland” het vertrouwen in de D-mark versterken. Duitsland kan bovendien niet alleen de lasten van de wederopbouw van Oost-Europa dragen.

In de meeste Europese hoofdsteden werd tamelijk lauw gereageerd. Alleen Italië volgde onmiddellijk de Duitse stap. Maar dit land is er door de financiële chaos ook verreweg het slechtst aan toe. De Bundesbank heeft de Europese partners enige ruimte gelaten door de voor de geldmarkt voor belangrijkere lombard-rente ongemoeid te laten. Zelfs Groot-Brittannië, waar de economie nog steeds in een recessie zit, kon zich daarom veroorloven de discontoverhoging niet te volgen. Maar het pond bungelt al enige tijd onder in het EMS (Europees Monetair Stelsel) en als de munt verder onder druk komt, kan een renteverhoging onontkoombaar worden. Het EMS zal wel onder spanning komen, maar het stelsel heeft zich al vaker bewezen. En de EG-partners weten dat zij alle belang hebben bij het EMS, omdat dit beleggers en investeerdersvertrouwen inboezemt.

In Bonn werd ook de privatisering aangekondigd van de Duitse spoorwegen per 1 januari 1994. Onder de Deutsche Eisenbahn AG zullen drie jaar later afzonderlijk BV's ontstaan voor het personen- en goederenvervoer en de exploitatie van het railnet. De overheid neemt de schulden van 55 miljard mark over. Van de 230.000 werknemers bij de huidige Bundesbahn moeten er tot 1994 30.000 verdwijnen. Van de 196.000 bij de Oostduitse Reichsbahn mogen er 110.000 blijven. De Duitse minister van verkeer, Krause, die sprak van “het grootste saneringswerk in de geschiedenis van de Bondsrepubliek”, presenteerde ook plan voor 493 miljard mark aan investeringen voor onderhoud en aanleg van rails, wegen en kanalen, met voorkeur voor het railverkeer.

De Amerikanse computergigant IBM, het Duitse Siemens en het Japanse Toshiba gaan samenwerken bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie geheugenchips,die naar schatting zeven jaar zal vergen en een miljard dollar kosten. De chipmarkt bezorgt de producenten al jaren nachtmerries door de enorme ontwikkelingskosten bij een snelle prijsval. Reden genoeg voor de giganten om over de grenzen heen de koppen bij elkaar te steken.

De nieuwe Italiaanse regering van premier Amato heeft in een historisch besluit de omzetting aangekondigd van staatsholdings als IRI (o.a. banken en industrieën) en ENI (petro-chemie) in naamloze vennootschappen aangekondigd. Het is een eerste stap naar privatisering, waarmee een eind komt aan de enorme greep van politieke partijen op de staatssector.

Sir Colin Marshall, de nieuwe topman van British Airways, liet deze krant weten een hernieuwd gesprek met de KLM over samenwerking niet uit te sluiten. Zelfs wanneer de gesprekken tussen BA en Amerikaanse fusiepartners succesvol verlopen. De Amerikaanse luchtvaartmarkt kan beide maatschappijen bij elkaar brengen.

Het Duitse vliegtuigbouwconcern Dasa houdt vast aan volledige zeggenschap na overname van Fokker. De belangrijkste eisen van minister Andriessen, die voor Nederland een volwaardig bedrijf wil behouden, zijn niet acceptabel. Wordt vervolgd.

    • Hans Buddingh'