Streekplan van Noord-Brabant aangenomen

DEN BOSCH, 18 JULI. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft gisteren het streekplan, waarover afgelopen weken veel opschudding bij de boeren ontstond, ongewijzigd aangenomen.

Alleen D66, Groen Links en de Socialistiese Partij stemden tegen.

Bij de uitvoering van het streekplan zal een verklaring, die afgelopen dinsdag tussen het landbouwbedrijfsleven en het college van Gedeputeerde Staten werd overeengekomen, als leidraad dienen. Dat wil zeggen dat in de zogenoemde kwetsbare gebieden in ieder geval de continuïteit van boerenbedrijven niet in gevaar zal komen.

Over de status van de verklaring waren gisteren veel misverstanden. De opppositiepartijen meenden dat het streekplan wezenlijk zou worden aangetast. Maar de CDA-gedeputeerde voor landbouw mevrouw N. Jacobs-Aarts zei dat er geen sprake is van een juridische wijziging, maar dat de verklaring veel meer moest worden gezien als een precisiëring van het streekplan.

Tijdens de vergadering, die door tenminste 600 boeren op videoschermen in het provinciehuis werd gevolgd en waarvoor strenge veiligheidsmaatregelen waren genomen, deed de voorzitter van het CDA dr.ir. J. Houben het voorstel om een groenfonds in te stellen en het drinkwater duurder te maken. Met dat geld zouden boeren in een deel van de zogenoemde groene hoofdstructuur (30.000 ha) financiële tegemoetkoming kunnen krijgen als ze wegens de waarde van natuur, landschap en milieu hun bedrijven moeten sluiten. Voor het andere deel van de groene hoofdstructuur (eveneens 30.000 ha) is daarvoor rijksgeld aanwezig.

De boeren, die de afgelopen weken massaal tegen het ontwerp-streekplan te hoop waren gelopen, zeiden redelijk tevreden te zijn over het gisteren genomen besluit. Voorzitter ir. A. Latijnhouwers van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) had in een brief aan zijn leden gezegd dat de verklaring van afgelopen dinsdag het streekplan “wezenlijk” zou veranderen. Dat de gedeputeerde er tijdens de vergadering alleen maar een leidraad in zag noemde hij gisteren “het optrekken van een mist, die echter onze afspraken onverlet laat.” De Brabantse Milieufederatie zag in de verklaring een “knieval” voor voor de landbouwlobby.