Slachtofferhulp bij misdrijven in regio in gevaar

DEN HAAG, 18 JULI. De hulp aan slachtoffers van misdrijven loopt volgens de fractie van Groen Links in de Tweede Kamer in enkele delen van het land gevaar.

Een aantal regionale opvangbureaus moet personeel ontslaan, omdat het Rijk en de betrokken gemeenten ruziën over hun aandeel in de subsidie. Groen Links heeft minister Hirsch Ballin (justitie) gisteren gevraagd op korte termijn iets aan deze situatie te doen. Het ministerie van justitie stelt geld beschikbaar voor de regionale slachtofferhulp op voorwaarde dat de gemeenten ook een bijdrage leveren. Volgens Groen Links heeft dit onder meer in de kop van Noord-Holland tot problemen geleid, omdat enkele gemeenten weigeren mee te werken. Groen Links vindt dat niet moet worden gewacht op de invoering van een zogenoemde "slachtoffertax'. Dat is een verhoging van de geldboetes, waarvan de opbrengst ten goede moet komen aan slachtofferhulp. Justitie heeft deze mogelijkheid nog in studie.