Parlement van Rusland pakt de Izvestia aan

MOSKOU, 18 JULI. In een poging de persvrijheid te beteugelen heeft het Russische parlement gisteren het dagblad Izvestia zijn onafhankelijke status ontnomen.

De krant, sinds de staatsgreep van augustus 1991 onafhankelijk, dient opnieuw de spreekbuis te worden van het parlement, zo besliste de Opperste Sovjet in een resolutie die met 95 tegen 75 stemmen werd aangenomen.

De beslissing, die door Izvestia's hoofdredacteur Igor Golembiovski "onrechtmatig' werd genoemd, is de eerste nederlaag in de strijd om de persvrijheid en wordt beschouwd als een belediging voor president Boris Jeltsin, die de onafhankelijke status van de krant deze week tegenover verontruste journalisten nog had verdedigd. Jeltsin verklaarde bij die gelegenheid dat hij “nooit een herziening van de wettelijke garanties voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting of een terugkeer naar de treurige tijden van de censuur zou toestaan.” Journalisten publiceerden deze week talloze open brieven en protestverklaringen tegen de poging om de Izvestia onder curatele te stellen.

De Izvestia was tot de staatsgreep formeel het persorgaan van het vroegere Sovjet-parlement, maar verklaarde zich meteen na het mislukken van de coup onafhankelijk. Ze heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de meest objectieve en betrouwbare Russische dagbladen en levert regelmatig scherpe kritiek op het Russische parlement en zijn voorzitter Roeslan Chasboelatov, de initiatiefnemer van de resolutie. Chasboelatov beschuldigde de krant ervan “een wig te drijven tussen het parlement en de president, hysterie en psychose in de maatschappij te veroorzaken en een oorlog te voeren tegen het parlement.”

Het parlement baseerde zijn beslissing op zuiver formele gronden. De Izvestia zou procedurefouten hebben gemaakt bij de registratie, een argument dat door Golembiovski verontwaardigd van de hand gewezen wordt. De Izvestia zal zich dan ook niet neerleggen bij de beslissing en op de oude voet voortgaan. Alleen het gerechtshof of het ministerie van pers en informatie kunnen de status van de krant wijzigen, aldus de hoofdredacteur. De jurist Michail Fedotov van het Russische agentschap voor intellectueel eigendom, noemde de beslissing 'een absolute stupiditeit en juridische nonsens.' “Gelukkig heeft de resolutie geen enkele juridische consequentie. Het parlement zou de Izvestia evengoed een krant van de gemeenteraadsleden van New York City kunnen noemen,” aldus Fedotov. (AP)