Minder geld reclame loterij

AMSTERDAM, 18 JULI. Het marketingbureau Novamedia waarin oprichters en ex-bestuursleden van de Stichting Nationale Postcode Loterij zitting hebben, krijgt minder geld. De Postcode Loterij zou Novamedia, op basis van een overeenkomst uit 1990, dit jaar 6,5 miljoen gulden moeten uitkeren voor werkzaamheden ten behoeve van de Postcode Loterij. De oprichters van Stichting Nationale Postcode Loterij zullen na alle negatieve publiciteit van de afgelopen weken de overeenkomst tussen Novamedia en de Postcode Loterij aanpassen.

B. Poelmann en S. Jelsma, oprichters en ex-bestuursleden van de Stichting Nationale Postcode Loterij, zeggen in een vraaggesprek met NRC Handelsblad dat de Postcode Loterij momenteel in bespreking is met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen. Samen met deze organisatie van de Verenigde Naties in Genève wordt bekeken hoe met gelden van de Postcode Loterij (geschatte netto opbrengst voor goede doelen dit jaar ongeveer 90 miljoen gulden) rechtstreeks hulp geboden kan worden aan vluchtelingen in Joegoslavië.

De initiatiefnemers van de Postcode Loterij denken vooral aan financiële steun voor organisaties die ter plaatse de opvang verzorgen. Maandelijks wordt door circa 1,4 miljoen Nederlanders tien gulden overgemaakt aan de loterij.