Forse toename internationale fusies en acquisities

De waarde van grensoverschrijdende fusies en overnemingen is in het eerste halfjaar van 1992 met 45 procent gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden van 1991.

In de eerste helft van 1992 vonden 905 transacties plaats met een waarde van 35,8 miljard dollar vergeleken met 1001 transacties en een waarde van 24,6 miljard dollar in de eerste helft van vorig jaar. Dit is het onderzoeksresultaat van het accountantskantoor KPMG.

De twee transacties met de hoogste waarde waren in de verslagperiode die van de Hong Kong & Shanghai Bank (aankoop Midland Bank voor 5 miljard dollar) en de overneming van de Duitse benzineketen Minol door een consortium onder leiding van het Franse Elf Aquitaine voor ruim 3 miljard dollar.

Met name binnen de Europese Gemeenschap, waar 61 procent van de activiteiten plaats had, zijn de fusie-activiteiten sterk toegenomen. De waarde van grensoverschrijdende verkopen kwamen uit op 21,7 miljard dollar, 66 procent meer dan de dertien miljard dollar die KPMG in dezelfde periode in 1991 telde.

KPMG voorziet verdere schaalvergroting in Europa en meent dat er op elk niveau acquisitiemogelijkheden bestaan, vooral bij een niveau van transacties tot honderd miljoen dollar.