Een Hollands drama 1

De "terreur van de tekentafel', waarmee Waterstaat ons natuurschoon vernietigt (Zaterdags Bijvoegsel 11 juli 1992) doet denken aan de gemeente Amsterdam, die met dergelijke terreur de charme van de Jordaan wilde vernietigen.

Het was in Amsterdam aan de te hoop gelopen burgerij te danken dat die plannen niet doorgingen.

Ik vraag me af of de noodzaak van die dijkverzwaring ons niet maar wordt aangepraat, en of niet de werkelijke reden een personeelsoverschot bij Waterstaat is, dat na voltooiing van de Deltawerken aan het werk moet worden gehouden?

    • J.Ph. Roosegaarde Bisschop