Discriminatie EG-banken in Australië

BRUSSEL, 18 JULI. Banken en andere financiële instellingen uit de EG ondervinden in nog steeds moeilijkheden bij het opzetten van vestigingen in sommige landen buiten de EG. Maar de EG is niet van plan om de problemen op spits te drijven. Brussel geeft de voorkeur aan vreedzame onderhandelingen in het kader van de GATT boven het treffen van tegenmaatregelen.

Dat schrijven de Europese commissaris Andriessen (buitenlandse betrekkingen) en Brittan (mededinging) in een rapport over de behandeling van Europese banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsmaatschappijen op markten buiten de EG.

Het rapport, dat bestemd is voor de EG-ministers, was gisteren nog niet beschikbaar. Een ambtenaar van de Commissie wilde gisteren niet uitvoerig ingaan op de vraag welke landen op welke wijze in strijd handelen met het liberale beleid van markttoegang dat de EG voorstaat. Hij zei alleen dat Canada en Australië een afwerende houding aannemen tegen de komst van buitenlandse banken omdat er al genoeg banken in hun land zouden zijn.

In het verleden is er vanuit Brussel kritiek gekomen op de Verenigde Staten en Japan. Maar gisteren had de ambtenaar louter positieve bewoordingen over die landen. “In Japan is grote vooruitgang geboekt. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen punten overblijven, waarover we nog willen praten”, zei hij.

De overheersende boodschap is dat de EG op dit moment niet uit is op confrontatie maar via multilaterale onderhandelingen steun wil krijgen voor zijn liberale beleid met open toegang tot de markten. De ambtenaar onderstreepte gisteren het belang van die benadering, en het belang van de Europese eenwording. Als de EG eenmaal één munt heeft zal Europa zich ontwikkelen tot het financiële centrum van de wereld, zei hij. “Dan zal de prijs voor een vat olie niet langer in dollars maar in ecu's worden uitgedrukt”.