Afscheidswoorden van Havel

Dierbare burgers, vandaag heeft Karl Schwarzenberg (het hoofd van zijn kabinet, red.) omstreeks het middaguur de brief overhandigd aan het federale parlement waarin ik heb aangekondigd dat ik op 20 juli om 6 uur 's avonds wil aftreden als president van de Tsjechoslowaakse federale republiek.

Ik heb besloten dat te doen na rijp beraad, daartoe gedwongen omdat ik mij realiseerde dat ik de verplichtingen van trouw aan de federale republiek en haar grondwet niet langer kan vervullen op een manier die zou overeenkomen met mijn karakter, overtuiging en geweten. Als ik zou proberen mijn belofte geheel te vervullen dan zou ik zelfs een hindernis worden voor de grote staatkundige veranderingen waar ons land naar toegaat na de laatste parlementaire verkiezingen en voor de emancipatie-inspanningen van de Slowaakse republiek, waarvan de soevereiniteitsverklaring, die vandaag door het Slowaakse parlement is aangenomen, de politieke uitdrukking is.

De presidentiële verkiezing die kortgeleden heeft plaatsgehad liet ook zien dat ik het vertrouwen van het grootste deel van de Slowaakse politieke vertegenwoordiging heb verloren. Ik interpreteer dit verlies niet alleen als een uitdrukking van weerzin tegen mij persoonlijk, maar ook als uitdrukking dat men het niet eens is met de waarden waar ik voor sta (...).

Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een ontwikkeling waarop ik zelf geen invloed meer kan uitoefenen. Aangezien ik geen rem wil worden op de historische ontwikkeling, wil ik ook niet louter een kantoorklerk worden die zijn werk dat de resterende weken nog wacht, moet afmaken (...).

Ik heb altijd, en wil dat ook in de toekomst doen, iets goeds willen doen voor mijn medeburgers en de functie van federaal president staat mij niet toe op een creatieve en constructieve manier te werken. (...) Sinds 29 december 1989, toen ik voor het eerst werd gekozen als president heb ik geprobeerd, binnen de beperkingen van mijn vermogen, te werken voor een vrij en waardig leven van de Tsjechoslowaakse burgers, zorg te dragen voor de onschendbaarheid en veiligheid van onze staat en te helpen bij zijn onafhankelijkheid en eerlijke binnenlande organisatie en om deel te nemen aan het bevorderen van de vrede in de wereld. (...) Ik wens u geluk, gezondheid en een vast vertrouwen in de toekomst. Vaarwel.