Aannemers geven hun kartel gedeeltelijk op

BRUSSEL, 18 JULI. Nederlandse aannemers geven hun kartel grotendeels op. Dit naar aanleiding van een uitspraak in een kort geding van het Europese Hof van Justitie.

Vanaf heden zullen ze geen vooroverleg meer voeren (de zogenaamde aanbestedingsvergaderingen) om te kijken wie het laagste heeft ingeschreven voor een opdracht. Daarmee vervalt automatisch ook de omstreden rekenvergoeding die een aannemer aan zijn concurrenten moet betalen als hij een opdracht in de wacht heeft gesleept. Op beide regelingen blijft het verbod van de Europese Commissie van kracht, zo heeft het Europese Hof van Justitie gisteren bepaald.

De aannemers, verenigd in de Samenwerkende Prijsregulerende Organisatie in de bouwnijverheid (SPO), bekijken nu of de prijsregulering met andere middelen kan worden voortgezet. Zo niet, dan overwegen ze hoger beroep, aldus hun advocaat, jhr. mr. L. van Lennep.

In februari van dit jaar bepaalde de Europese Commissie dat het Nederlandse aannemerskartel ontbonden moest worden. Daarbovenop kwam een boete van 51 miljoen gulden voor praktijken in het verleden. De aannemers gingen in beroep bij het Europese Hof en handhaafden intussen hun kartel, waarmee zij een nieuwe boete riskeerden. Later hebben zij een kort geding aangespannen waarin zij opschorting van het EG-verbod eisten.

De president van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG in Luxemburg (onderdeel van het Europese Hof van Justitie) stelde gisteren de Europese Commissie grotendeels in het gelijk. Wel mogen de aannemers het "leuren' door opdrachtgevers blijven bestrijden. Ze mogen zich beschermen tegen het gevaar dat ze onderling worden uitgespeeld door opdrachtgevers. Daarmee blijft “één van de belangrijkste pijlers van de aanbestedingsregelingen overeind”, zo meent de SPO.

De SPO mag van het Hof voorlopig blijven bestaan. De mogelijkheid van ontheffing voor de Nederlandse prijsregels acht het Gerecht mogelijk. Het Gerecht zegt zelf in een toelichting dat de prijsregeling van de Nederlandse aannemers duidelijk concurrentie beperkende elementen bevat. Maar door de SPO te ontbinden zou het bij een eventuele vernietiging van de EG-beslissing op een later tijdstip voor de SPO onmogelijk worden gemaakt haar praktijken, eventueel in aangepaste vorm, voort te zetten.

Aannemers beleggen aanbestedingsvergaderingen om te kijken wie van hen de laagste offerte kan doen voor een opdracht. De goedkoopste aannemer mag zich voor de opdracht inschrijven, maar moet de kosten die de andere aannemers hebben gemaakt voor hun offerte vergoeden: de zogenaamde rekenvergoeding. De president heeft nu in dat kort geding bepaald dat het verbod op deze reglingen gehandhaafd blijft, tot er een definitieve uitspraak is van het Europese Hof van Justitie in de bodemprocedure.