Vrouwen in Iran weer mikpunt campagne

TEHERAN, 17 JULI. De Iraanse autoriteiten hebben deze week een nieuwe campagne gelanceerd tegen vrouwen die zich in het openbaar niet strikt houden aan “de islamitische criteria”. De afgelopen twee dagen zijn in Teheran in totaal 300 vrouwen mondeling gewaarschuwd zich beter te verhullen, hebben 87 een schriftelijke waarschuwing ontvangen en zijn 25 gearresteerd wegens het niet eerbiedigen van de islamitische kledingsvoorschriften, aldus de Iraanse pers.

De autoriteiten hadden maandenlang getolereerd dat vrouwen, met name in het meer welvarende noorden van Teheran, een steeds soepeler interpretatie ten beste gaven van de kledingvoorschriften, bijvoorbeeld door het hoofd niet helemaal te bedekken en zich op te maken.

De nieuwe campagne is een uiting van de verharding van de Iraanse islamitische revolutie, als gevolg van de voortdurende economische crisis in het land die tot herhaalde en massale protestdemonstraties heeft geleid. Radicale kopstukken laten in die atmosfeer meer en meer van zich horen, en de Iraanse leiders, die in principe een pragmatische koers voorstaan, voelen zich genoodzaakt een hardere toon aan te slaan.

Zo onderstreepte zowel Opperste leider ayatollah Ali Khamenei als president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani eerder deze week zijn vastbeslotenheid de strijd tegen “sociaal zedenverval” te hervatten. Daarvoor kenden zij een essentiële rol toe aan de “revolutionaire krachten”, zoals de vrijwilligers van de Basseej, die juist na de dood van Imam Khomeiny langzaam maar zeker terzijde waren geschoven. (AFP, Reuter)