Veel aanhangers verbitterd; Perot staakt strijd om het Witte Huis

NEW YORK, 17 JULI. De Amerikaanse miljardair Ross Perot heeft besloten niet mee te doen aan de presidentsverkiezingen. “Ik concludeerde dat we niet zouden kunnen winnen in november”, zei hij gisteren in Dallas.

Sommige aanhangers geloofden het nieuws niet, anderen reageerden bitter of verslagen. Uit de commmentaren spreekt weinig sympathie voor Perots stap. Zowel president Bush als de Democratische presidentskandidaat Clinton probeert de Perot-supporters nu naar zich toe te lokken.

De man die een miljardenbedrijf heeft opgebouwd, volgens de mythe met 1.000 dollar spaargeld van zijn vrouw, en die volgens een film en een bestseller persoonlijk de hand heeft gehad in de redding van twee gevangenen in Teheran, kon de druk van de presidentiële campagne niet aan. Perot had nog niet eens officieel zijn onafhankelijke kandidatuur voor het presidentschap aangekondigd, maar hij voerde wel campagne en stond door de inspanningen van zijn vrijwilligers al in 24 deelstaten op de stembiljetten.

“Ons doel is het land te verbeteren, niet het politieke proces te verstoren”, zei hij gisteren op een persconferentie. “Nu de Democratische partij nieuw leven is ingeblazen, kunnen we de verkiezingen niet winnen en dan wordt het beslist in het Huis van Afgevaardigden. Aangezien dat uit Republikeinen en Democraten bestaat, word ik dan niet gekozen.”

Hij zei dat zijn campagne de partijen gedwongen had zich op belangrijke vraagstukken voor de kiezers te concentreren. Zijn vrijwilligers moesten daarom hun handtekeningenlijsten voor Perots plaats op de verkiezingslijst blijven indienen, zodat alle politici zouden weten wie ontevreden is met de gang van zaken in het land.

Veel aanhangers van Perot konden het nieuws gisteren niet geloven en gingen door met het verzamelen van handtekeningen en het registreren van supporters alsof er niets was gebeurd. Oudere dames barstten in tranen uit. Familieleden van vermiste Vietnamstrijders waren ontzet. Vandaag houden supporters een demonstratie om Perot alsnog tot deelname aan de verkiezingen te bewegen. Zij hebben hun ideale cowboy met de witte hoed niet opgegeven. Anderen zijn boos.

Veel vrijwilligers zijn boven de zestig. “Het is het einde van een liefdesaffaire”, zegt er een. “Ik ben verraden”, zegt een ander. “Nu is hij een echte verliezer”, verzuchtte weer een ander. “Hij is een echte vrek uit Texas. Als het op geld uitgeven aankomt, weigert hij”, zegt hij.

De eerste vrijwilligers deden juist zo enthousiast mee omdat er geen ouderwetse politici bij waren betrokken. Maar de tweede etappe van de campagne kwam nauwelijks tot ontwikkeling. De vrijwilligers konden niet overweg met professionele campagnestafleden. De campagne-professionals kregen ruzie met Perots bedrijfsmanagers, die politiek verwarden met markten en produkten. De topman van Perots campagne was Tom Luce van Perot Systems inc.

Pag.4: Campagne na vertrek Perot geheel open

Uiteindelijk stapte een campagnevoorzitter op met medeneming van tien assistenten. Perot had een nieuwe televisie-advertentie over hemzelf niet geaccepteerd. Hij vond deze ook te duur. Tot nog toe heeft hij 10 miljoen dollar van zijn eigen geld aan zijn campagne uitgegeven.

Perot had ook moeite met de ruigheid van de Amerikaanse politiek. Hij verwachtte een eeuwige huwelijksreis met de massa's. De eerste maanden genoot hij van de aandacht en de positieve berichtgeving van journalisten, die hun onderzoek nog moesten beginnen. De berichtgeving kopieerde de heldensagen die hij over zijn eigen verleden liet verspreiden.

Pas later kwamen er verhalen over zijn slechte kanten. Journalisten die zijn versie van de waarheid niet volgden noemde hij “leugenaars”. Hij dacht dat alles zou worden opgetekend zoals hij het zei en zocht naar een Republikeins komplot achter negatieve berichten. Zelden heeft hij beleidsplannen ontvouwd. Hij was alleen expliciet over zijn protectionisme en plannen voor steun van de overheid aan het bedrijfsleven.

Het vertrek van Perot heeft de presidentiële campagne helemaal opengegooid. Op de korte termijn heeft de Democratische presidentskandidaat, Clinton, er baat bij. Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste Perot-aanhangers naar hem overstappen. Maar het favoriete scenario van Clinton en het schrikbeeld van Bush was dat er een klein aantal conservatieve aanhangers zou overblijven voor Perot, hetgeen Clinton net een meerderheid zou geven in grote deelstaten als Californië, Texas en Florida. Nu moet Clinton in die deelstaten weer de volle strijd aangaan met Bush en op grond van de geschiedenis van die deelstaten heeft hij daar weinig kans. De aanhangers van Perot hangen tussen beide partijen in, want ze zijn fiscaal conservatief en sociaal liberaal.

President Bush is in de deelstaat Wyoming aan het vissen met zijn vriend en minister van buitenlandse zaken, James Baker, zonder radio of televisie. Na het vernemen van het nieuws belde hij Perot op om hem te feliciteren met zijn beslissing. “We zullen duidelijk maken aan deze Perot-aanhangers dat we dezelfde principes delen en dat we hun steun willen en dat we hen van harte verwelkomen in onze campagne.”

Clinton belde Perot ook en hij memoreerde gisteren in zijn rede voor de partijconventie in New York Perots opmerking dat de Democratische partij “nieuw leven was ingeblazen”. “Ik ben me ervan bewust dat degenen die bijeenkwamen voor zijn zaak zich bij een leger van patriotten voor verandering wilden aansluiten. Wij zeggen tot hen: sluit u zich bij ons aan, want samen zullen wij Amerika nieuw leven inblazen.”

De kortstondige kandidatuur van Perot heeft in ieder geval een gunstig effect gehad op de presidentiële campagnes, die klemmende vraagstukken niet meer kunnen ontlopen. Verwacht wordt dat Bush eerder met zijn campagne zal beginnen en flink zal inhakken op Clinton, diens karakter en zijn verleden. “Hoe hoger de werkloosheid, des te gemener worden we”, zei een Republikein.

    • Maarten Huygen