Nieuwe kieswet Libanon opent weg verkiezingen

BEIROET, 17 JULI. Het Libanese parlement heeft gisteren de weg bereid voor de eerste algemene verkiezingen sinds twintig jaar met de aanvaarding van een kieswet.

Het kabinet moet volgende week een datum voor de verkiezingen vaststellen. De wet, die onder andere het aantal parlementszetels van 108 tot 128 uitbreidt, gelijkelijk te verdelen tussen christenen en moslims, werd aanvaard met 64 tegen 13 stemmen. De overige parlementariërs waren afwezig. Van christelijke zijde is fel verzet aangetekend tegen het voornemen van president Hrawi de verkiezingen te houden vóór het Syrische leger zich conform het akkoord van Taif terugtrekt uit Beiroet en andere steden. Damascus, dat een overheersende invloed uitoefent op de regering in Beiroet, wordt ervan verdacht snelle verkiezingen te wensen om te waarborgen dat de autoriteiten ook onder zijn controle blijven. (Reuter, AP)