Kabinet opent kazernes voor vluchtelingen

DEN HAAG, 17 JULI. Den Bosch, Heumen, Roermond en Zuidlaren zullen op korte termijn vijftienhonderd ontheemde Joegoslaven opvangen, voor het grootste gedeelte in kazernes. Dit heeft het ministerie van WVC bekend gemaakt.

De "ontheemden-regeling' voor Joegoslavische vluchtelingen loopt tot 1 januari 1993. Als de toestand in het voormalige Joegoslavië dan nog niet is verbeterd, zal het kabinet zich opnieuw over de opvang beraden.

Op dit moment komen er 400 Joegoslaven per week Nederland binnen, bijna allemaal zonder visum hoewel dat onlangs door de EG verplicht werd gesteld. In en rond het voormalige Joegoslavië zijn er anderhalf miljoen ontheemden.

Het ministerie van Justitie heeft bepaald dat aan ontheemden geen vergunning tot verblijf in Nederland wordt verstrekt. De regeling gaat ervan uit dat de ontheemde Joegoslaven die zelf niet voor onderdak kunnen zorgen, in tijdelijke opvangcentra worden ondergebracht. Ex-Joegoslaven kunnen evenals asielzoekers (6.800 van hen zitten in Nederland in een asielprocedure) geen beroep doen op de Algemene Bijstandswet. Als ze de noodopvang weigeren, kunnen zij wel aanspraak maken op een vergoeding voor de noodzakelijke kosten van bestaan. Alle Joegoslaven die een beroep doen op de tijdelijke regeling worden tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, aldus Justitie.

Het Rode Kruis zal bij de opvang helpen. De vier gemeenten hebben aan het rijk extra middelen gevraagd voor de opvang van Joegoslaven. 1 Augustus moeten de kazernes voor opvang gereed zijn. In Heumen zou het voorlopig gaan om legering in een tentenkamp.

De stichting VluchtelingenWerk zegt blij te zijn met de nieuwe maatregelen van Justitie en WVC maar noemt een aantal punten van het plan onacceptabel. De stichting heeft kritiek op het feit dat de behandeling van de aanvragen van asielzoekers moet wachten op een staakt het vuren in het voormalige Joegoslavië. “Dat”, zo zegt VluchtelingenWerk in een reactie, “ heeft desastreuze gevolgen voor de groep vluchtelingen die op politieke of gewetensgronden hun land hebben verlaten.”

“In het opvangplan ontbreekt een lange-termijnstrategie. De regeling wordt iedere drie maanden automatisch verlengd zolang de situatie niet veranderd. Dit is voor de betrokken vluchtelingen een onhoudbare en onmenselijke sitiuatie”, aldus VluchtelingenWerk.