Joegoslavie

Het Internationaal Olympisch Comite zal de sporters van Bosnie-Herzegovina vragen een ploeg te vormen met de Servische atleten.

Dan mogen zij onder hun eigen nationale vlag in Barcelona deelnemen. Dat voorstel komt vandaag ter sprake in het dagelijks bestuur van het IOC. Het IOC kwam verleden week met het Joegoslavisch nationaal Olympisch Comite overeen, dat atleten uit Joegoslavie (Servie en Montenegro) kunnen deelnemen aan de Spelen ondanks een sportembargo van de Verenigde Naties. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het wordt gesteund door een aantal belangrijke landen.