In één week 100.000 Afghanen naar huis

ISLAMABAD, 17 JULI. De afgelopen week zijn ruim 100.000 Afghaanse vluchtelingen in Pakistan naar hun vaderland teruggekeerd.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, schat dat in totaal sinds de val van het communistische bewind van president Najibullah in april zo'n 600.000 huiswaarts zijn gegaan. Tijdens de oorlog in Afghanistan weken zeker drie miljoen Afghanen uit naar Pakistan, terwijl nog eens ruim twee miljoen anderen naar Iran trokken. (AP)